پسری ۲ ونیم ساله دارم که خواهر ۱۱ ماهه‌اش را کتک می‌زند، با او چه کنم؟

تعرض فیزیكی این كودك به خواهر خود یا جنبه پرخاش دارد و یا جنبه بازی و سرگرمی. در صورت اول به نظر می‌رسد این كودك یا شاهد رفتار و برخورد فیزیكی بزرگترها با یكدیگر و یا با كوچكترها بوده است. ویا اینكه از بی‌توجهی آنان به خود رنج می‌برد و خواهر كوچكتر را رقیبی برای خود می‌پندارد. در این فرض لازم است فضای محبت در خانواده و بویژه نسبت به ایشان افزایش یابد و نحوه تعامل با دیگران به وی آموزش داده شود. لازم است كودك یادبگیرید كه رسیدن به خواسته ها لزوما از طریق پرخاش بدست نمی‌آید. همچنین لازم است در چنین مواقعی از سرزنش و تنبیه كودك خودداری شود بلكه با تغییر موقعیت و پرت كردن حواس او به موضوع دیگری از این كار جلوگیری گردد. به طور كلی در چنین سنی گفتگو و تهدید مثمر ثمر نیست بلكه لازم است والدین با رفتار خود، الگوهای درست برخورد را در وی نهادینه كنند.
نكته دیگری كه در این خصوص قابل بیان است این است كه ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی والدین وقت بیشتری به وی اختصاص دهند و فضای بازی و تخلیه انرژی او را فراهم آورند. ضمن اینكه مشاهده فیلمهای اكشن برای ایشان بسیار مخرب است.
در پناه خدای متعال موفق باشید.

منبع : شهر سوال