چگونه دروغ‌گویی را ترک کنیم؟

من دچار مشکلات روحی شدم که که یکی از مشکلات این است که چگونه دروغگویی را از بین ببرم و دوم این که من مجرد هستم و نمی دانم چگونه بدون شغل ازدواج کنم و حتی چگونه با سلام دختر در زمینه ازدواج صحبت کنم؟

با عرض سلام و تحیت محضر شما برادر گرامی
دغدغه مقدس شما مبنی بر رعایت تکالیف شرعی را ارج می نهیم.
در قدم اول پیشنهاد می شود، در صورتیکه به وسواس مبتلا هستید، به درمان آن بپردازید.

در رابطه با دروغ گویی نیز، لازم است ابتدا از خدای سبحان استعانت بجویید و در قدم بعدی با استفاده از مسیری که بزرگان برای تهذیب نفس پیموده اند، بهره بگیرید؛ یعنی؛
" مشارطه، مراقبه و محاسبه"
مشارطه یعنی اینکه با خود شرط کنید و قرار بگذارید که مرتکب چنین عمل ناپسند و قبیحی نگردید.
مراقبه یعنی اینکه، در طول روز و شب مراقب باشید تا از شرط و قراری که با خود گذاشته اید، تخطی نکنید.
و محاسبه نیز به این معناست که، پس از سرانجام فعالیت روزانه و به هنگام آرمیدن و خواب، فعالیتهای روزانه خود را بررسی کنید، اگر احیانا خدای ناخواسته مجددا مرتکب چنین عمل ناپسندی شده بودید، استغفار و توبه کنید و اگر نه، خدای متعال را بر این توفیق شکر گذار باشید و... .
لازم است این عمل هر شبانه روز تکرار شود.

در کنار این روش کارگشا، لازم است عزم خود را جدی کنید و از تلقین منفی و یاس فاصله بگیرید.
همچنین ضرورت دارد، متناسب با وضعیت و شرایط خود، برای خود تشویق و تنبیه در نظر بگیرید.
به نتایج شوم و منفی دنیوی و اخروی دروغ گویی بیشتر بیندیشید و معاشرت خود را با افراد صالح و محیطهای معنوی بیشتر کنید.

در مورد ازدواج نیز، در صورتی که بتوانید تا فراهم شدن زمینه شغلی، از ازدواج صرفنظر کنید شاید بهتر باشد، اما در صورت احساس ضرورت برای ازدواج، لازم است با خانواده و فردی وصلت کنید که به اندازه کافی قانع و سازگار و برخوردار از دیگر ویژگیهای مثبت باشد. در این مسیر لطف خدای متعال شامل حال شما خواهد شد.

در پناه خدای بزرگ موفق باشید.

منبع: شهرسوال