کدام راوی اهل سنت به دلیل بیان روایتی در فضایل اهل بیت، هزار ضربه شلاق خورد؟

 در منابع حدیثی پیرامون ارزش حب پنج تن آل عبا آمده است: «رسول اللَّه(ص) دست امام حسن(ع) و امام حسین(ع)را در دست داشت و می‌فرمود که: هر که من و این دو و پدر و مادر ایشان را دوست داشته باشد، فردا در قیامت با من در یک درجه باشد». این حدیث در منابع شیعه[1] و سنی[2] نقل شده است.
همچنین در منابع نقل شده که وقتی نصر بن علی جهضمی که از محدثان بزرگ اهل سنت نیز هست،‌ این حدیث را بیان داشت متوکل دستور داد او را هزار تازیانه بزنند، اما بعد از این دستور، جعفر بن عبدالواحد، به متوکل گفت که او از اهل سنت می‌باشد و متوکل گمان کرده بود که او شیعه است؛ اما بعد از اینکه فهمید از اهل سنت است، رهایش کرد.[3]
 
[1]. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، محقق و مصحح: رسولی محلاتی، هاشم، ج 1، ص 90، نشر بنی هاشمی، تبریز، چاپ اول، 1381ق؛ ابن بطریق، یحیی بن حسن، عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار، النص، ص 403، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1407ق.
[2]. ترمذی،‌  محمد بن عیسى بن سَوْرة، سنن الترمذی، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاکر، محمد فؤاد عبد الباقی، و إبراهیم عطوة عوض المدرس، ج 5، ص 641، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفى البابی الحلبی، مصر، چاپ دوم، 1395 ق؛  أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، المحقق: شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، ج 2، ص 17، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1421 ه.
[3].  الذهبى، شمس الدین محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمرى، ج 18، ص 508، بیروت، دار الکتاب العربى، چاپ دوم، 1413 ق؛ عریضى، على بن جعفر، مسائل علیّ بن جعفر و مستدرکاتها، ص 50، محقق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، مؤسسة آل البیت(ع)، قم‏، 1409 ق‏.

 

منبع : اسلام کوئست