حکم نوشیدن (قهوه کوپی لواک) چیست؟

 به طور کلی بول و مدفوع انسان و حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارد، نجس است و قابل تطهیر نبوده و خوردن آن هم جایز نیست. اما فقها معتقدند، اشیایی مانند هسته خرما یا آلبالو که گاهی بلعیده شده و بدون تغییر چندانی همراه با مدفوع خارج می شود، صرفا متنجس بوده و قابل پاک شدن است. [1]  

حال نسبت به «قهوه کوپی لواک» (که جهت تهیه آن، قهوه ی معمولی را به صورت جامد به نوعی راسو می خورانند و این ماده، همراه با مدفوع از حیوان خارج می شود)، دو نظر از فقها دیده می شود:

بعضی معتقدند، تغییراتی که در ماده خارج شده از حیوان، رخ می دهد به اندازه ای نیست که موجب نجس العین بودنش شده و قابل پاک شدن نباشد.[2] و بعضی نیز تغییرات مزبور را موجب نجس العین شدن آن دانسته و خوردن آن را حرام می دانند.[3]

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [4]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

ج1و2) اگر پس از تطهير و شستشو باشد مانعى ندارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

حرام است و پاک نمی شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

به طور کلی بول و مدفوع حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارد نجس است و خوردن آن جایز نیست و قابل تطهیر هم نیست.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اشكالی ندارد.     لینک به سایت استفتائات

 

[1]. ر.ک: تبريزى، جواد، استفتاءات جديد، ج‌2، ص 34، قم - ايران، اول، بی تا.

[2]. حضرات آیات: خامنه ای و هادوی تهرانی.

[3]. حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی.

[4]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی  (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.

 

منبع : اسلام کوئست