پاداش بازنشستگی شهید چگونه بین همسر و فرزندان شهید تقسیم می شود؟

 در فرض سؤال، چنانچه قانون، نسبت به مبالغ مذکور، مقررات خاصی دارد، طبق همان عمل می شود و الّا مبالغ مذکور مانند سایر اموال شهید متعلق به ورثه او می باشد. پس به همسر شهید که از وی فرزند دارد، یک هشتم از اموال و بقیه آن به فرزندان، (هر پسر دو برابر دختر) تعلق می گیرد.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

در فرض سؤال طبق قانون ارث ـ که در رساله‌هاى عملیه مذکور است ـ بین ورثه تقسیم می شود.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر به اسم مرحوم داده می شود ارث است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

باید مطابق مقررات مرکزی که این مبالغ را می پردازند عمل کرد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

در مورد سؤال، چنانچه قانون و دولت، نسبت به مبالغ مذکور، مقررات خاصی دارد، طبق همان عمل شود و الّا اگر برای شهید می دهند، مبالغ مذکور مانند سایر اموال و ترکه شهید متعلق به ورثه او می باشد که به همسر که از شهید فرزند دارد یک هشتم از ما ترک و بقیه ما ترک به فرزندان هر پسر دو برابر دختر تعلق می گیرد.

 

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی  (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.

 

منبع : اسلام کوئست