برای مطالعه و همچنین استفاده مداحان و منبریان، شما کدام مقاتل مربوط به وقایع کربلا را پیشنهاد می کنید؟

 الف. برای قضاوت و اظهار نظر در مورد کتاب هایی که در موضوع مقاتل نوشته شده اند باید گفت؛ برای تشخیص صحت استنادات مقاتل، نخستین اصل آن است که نقل های هر مقتل با نقل های دیگر، حقایق و واقعیات تاریخی، آموزه های دینی و... مقایسه و تحلیل و بررسی شود، آن گاه مورد تأیید قرار گیرد.

ب. البته، شایان توجه است که مقاتل از نظر زمانی، هرچه به تاریخ واقعه و رخداد نزدیک تر باشند، طبیعی است که کمتر دست خوش تحریف شده، در نتیجه درجه اعتبارشان بیشتر خواهد بود، همچنین در یک عصر، نقلی معتبرتر خواهد بود که ناقل آن مورد اعتماد بیشتری باشد.

ج. گفتنی است که در سال های اخیر مؤسسات پژوهشی نیز اقدام به تحقیق های گسترده و مفصل در زمینه مقاتل معصومان انجام داده اند، تا تحریفات را از این مسئله پاک کنند که این نوع سعی و تلاش با توجه به اعتبار علمی این مؤسسات می تواند به اعتبار آنها بیفزاید.

با توجه به مطالب ارائه شده، کتاب های زیر می توانند به عنوان آثار معتبر در موضوع شهادت سید الشهدا شناخته شوند:

1. اللهوف، تألیف سید بن طاووس

2. ارشاد، اثر شیخ مفید

3. مثیر الاحزان، اثر ابن نما حلی

4. موسوعة شهادة المعصومین(فرهنگ جامع شهادت معصومین)، گرد آوری محققان پژوهشکده باقر العلوم.[1]

5. مقتل جامع امام حسین (ع)، تهیه شده توسط گروه تاریخ مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی، با اشراف حجة الاسلام پیشوایی، با جمع آوری و انطباق نقل های مختلف تاریخی گام مناسبی جهت ارزیابی مستند تاریخی واقعه عاشورا برداشته است.

 

[1] گفتنی است که جلد سوم این مجموعه در باره حادثه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) است.

 

منبع : اسلام کوئست