نگاه مرد به بدن زن غیر مسلمان اگر بدون شهوت باشد، چه حکمی دارد؟

 نگاه مرد به اعضای بدن زن غیر مسلمان که معمولا آنها را نمی پوشانند(مانند سر و گردن) اگر بدون قصد التذاذ باشد، مانعی ندارد. اما نگاه به قسمت هایی که معمولا آن را می پوشانند جایز نیست.[1]

پس با توجه به این که پوشش بانوان در چنین اماکنی عادی نبوده و با سایر جاها متفاوت است و اختلاط زن و مرد در این گونه اماکن بدون فساد نخواهد بود، حضور در چنین اماکنی جایز نیست.

 

[1]. تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 357، قم - ایران، اول، ه‍ ق.

منبع : اسلام کوئست