احادیث فراوانی درباره موضوعات مرتبط با قرآن از سوی ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است .نظیر احادیث درباره حفظ قرآن ، تلاوت قرآن ،عظمت قرآن ،تفاسیر آیات قرآ

ایا میتوان مقام لا خوف علیهم و لا هم یحزنون را با افراد معاصر تطبیق داد؟

امر به معروف و نهی منکراز فروع دین اسلام و اجراء آن باعث برپا شدن واجبات و از بین رفتن منکرات و برقراری امنیت و آسایش در جامعه می شود.

در این آیه خداوند به پیامبر میفرماید آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودن

سؤال از هدف آفرینش انسان دارای دو جنبه است:

 الف) هدف فاعل ( خداوند )

 ب ) هدف فعل ( انسان )

اگر شما به تاریخ زندگی ائمه اطهار علیهم السلام مراجعه کنید، درمی یابید که آنچه برای آنها اهمیت دا

درباره ازدواج ام کلثوم با عمر اختلاف نظرهایی در میان علمای شیعه وجود دارد که در ذیل به صورت مختصر

درابتدا باید به شما کاربر ارجمند خاطر نشان سازیم که این دنیا آمیزه ای از سختی ها و آسودگی هاست و

صحیفه ای که اکنون در دست ما است سندش به «بهاء الشرف » می رسد.

 اولین کسی که با تربت امام حسین مهر درست کرد و با آن نماز خواند که بود؟

درباره رکن و غیر رکن باید بگوییم که این اصطلاح هم در فقه به کار می رود و هم در علم کلام در فقه بدین شرح است :

دوست داشتن خصوصا دوست داشتن انسانی از جنس مخالف چیزی طبیعی است و خداوند در انسان ایجاد کرده است اما باید آن را کنترل کرد و در مسیر صحیحی هدایت نمود، با توجه