درباره اهل حق باید به این نکته اشاره کنیم که در بسیاری از این دست فرقه ها انحرافاتی وجود دارد و این ناشی از عدم اطلاع مردم و سود جویی برخی از سران فرقه ها اس

در میان علمای اسلام در مورد آغاز «غیبت صغرا» چند نظر وجود دارد:  

اگر انسان آن عملی را که باعث شد از بهشت اخراج گردد، انجام نمی داد و در بهشت می ماند، آیا می توان گفت با توجه به مختار بودن انسان و فعال بودن نفس اماره ،باز ه

قالَ مُوسی‏ لِقَوْمِهِ اسْتَعینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقین موسی به قوم

باید به عرض شما برسانیم که این آیات تنها گروه السابقون را معرفی می کند و تعداد آنها را در امت آخر که امت پیامبر(ص) باشد کمتر از امت های پیشین می شمرد، ولی در

 علت اینکه در آیات قرآن به یکباره موضوع عوض شده و به موضوعی دیگر می پردازد چیست؟

به طور کلی می توان گفت: پرداخت خمسِ اموال، دو نقش اساسی در زندگی مسلمان ها به ویژه شیعیان ایفا می کند:  

 اسامی سوره ها مانند تعداد آیات هر سوره توقیفی است ، و با صلاحدید شخص پیامبر نام گذاری شده است . بیشتر سوره ها یک نام دارد و برخی دو یا چند نام .

در معنای عامیانه،ایدئولوژی را عبارت از مجموعه عقاید و باورهای یک فرد و یا دستورالعمل ها و احکام اجرایی مبتنی بر جهان بینی او می دانند،اما ویژگیهای دیگر ایدئو

انسان نسبت به خدا در سه حالت به سر می برد: یقین، ایمان و صورت ایمان.

قطعا" مسیحیت اصیل (دین حضرت عیسی (ع ) دینی توحیدی است و از شرک و تثلیث مبرا است ; مسیحیت به جای مانده - چه قبل از اسلام و چه پس از آن - آلوده به اندیشه تثلیث