هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه می‌کند و با بهره‌گیرى از شیوه‌هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را ب

 مفهوم آزمایش و امتحان خداوند، با آزمایش انسان بسیار متفاوت است.آزمایش انسان ها هدفش شناختن مجهولات است. یعنی انسان از راه آزمایش رفع جهل و ابهام می کند.

در این کتاب، نیچه فیلسوف آلمانی، از زبان زرتشت، معنی و ماهیت هستی و نسبت انسان را با آن، از دیدگاه خود

 در این مورد چند سؤال مطرح می گردد:اختیارات ولی فقیه تا چه است؟آیا نظام اسلامی برده داری را می پذیرد؟

 کسانی که به کرات آسمانی می روند، از باب مثال به کره ماه، احکامشان این گونه است: ماه سیاره ای است که به دور زمین در حالت حرکت است و حجم آن 14/1 کره زمین است

من در رساله های مختلف و توضیح المسائل فقهای مختلف خوانده ام که یک شخص می تواند روزه اختیاری هایش را هر وقت خواست بشکند.

 می خواهم از وضعیت حضرت عباس«ع» پسر علی ابن ابی طالب«ع» سؤال کنم.

 اولا: عریضه نویسی در واقع نوعی توسل است. پس همان ادله جواز و یا لزوم توسل می تواند دلیل بر جواز عریضه نویسی بوده باشد.

 چه دلیلی وجود دارد که خداوند فقط فرزندان یک خانواده را برای راهنمایی بندگانش منسوب نموده است (مثلا همه پیامبران بنی اسراییل مانند حضرت داوود یعقوب، سلیمان،

برای اطلاع از میزان اعتبار کتاب عهد قدیم، قسمتی از مطالبی را که درباره این کتاب در دائرة المعارف آمده است، بیان می کنیم:

 تصور ذات خداوند برای ما که موجوداتی محدود و مادی هستیم، امری است محال  و معرفت بشری نمی تواند به کُنه ذات پروردگار دست یابد.