آخرین مطالب

مشاوره

قدرت کارهای روتین و همیشگی

بعضی از بهترین تصمیمات ما به علت نداشتن سیستم اجرایی درست شکست میخورد.برای جلوگیری از این امر،نگرش ها و رفتار های جدید ما بایستی…

تندرستی وپزشکی

در خانه

عمومی

معافیت مالیاتی سلبریتی ها

شاید باورتون نشه،طبق قانون جدید صاحب اون ماشین زرده مالیات میده ولی صاحب اون ماشین مشکیه نه! در روزهای اخیر خبری منتشر شد…