مشاوره

تندرستی وپزشکی

در خانه

عمومی

معافیت مالیاتی سلبریتی ها

شاید باورتون نشه،طبق قانون جدید صاحب اون ماشین زرده مالیات میده ولی صاحب اون ماشین مشکیه نه! در روزهای اخیر خبری منتشر شد…