چرا در اذان‌، عبارت "اشهد ان لا اله الاّ الله" را به صورت "اشهد اللا اله الاّ الله" تلفظ مي‌كنيم‌؟

 در عبارت "اشهد ان لا اله الاّ الله" كلمه "اَن‌ْ" مخفف "اَن‌ّ" است و در اصطلاح "علم نحو" به آن "اَن‌ْ" مخفّفه از مثقّله گفته مي‌شود. علت تخفيف در كتاب‌هاي ادبيات عرب‌، بخش نحو در بحث "حروف مشبهه به فعل‌" ذكر شده است‌. در اين مورد مي‌توانيد به كتاب عربي دبيرستان‌، بحث حروف مشبهه به فعل مراجعه كنيد. 
از نظر "تجويد" هرگاه بعد از نون ساكن‌، حروف يرملون (ي‌، ر، م‌، ل‌، و، ن‌) قرار گيرد، نون در حروف بعدي ادغام مي‌شود; يعني به جاي تلفظ نون‌، حرف بعد از آن مشدد تلفظ مي‌شود. بر اساس همين قاعده‌، در عبارت "اشهد ان لا اله الاّ الله" نون تلفظ نمي‌شود و لام "لا" مشدد تلفظ مي‌شود. براي توضيح بيش‌تر به كتاب‌هاي تجويدي‌، مانند حلية القرآن‌، مصباح القرآن و... مراجعه نماييد. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

نظرات

توضیح ساده ولی مفید.ممنوم.

افزودن دیدگاه