فواید معجزه آسا گیاه زنبق (ایرسا)

 خواص گیاه ایرسا

 

گیاه زنبق (ايرسا ) چه خواصی دارد؟با این بخش از دلگرم همراه باشید تا با فواید بی نظیر گیاه ایرسا آشنا شوید.

 

Tag Archives: خواص گیاه ایرسا

 
خاصیت گیاه ایرسا

منظور از ايرسا ريشه سوسن آسمانگون است . سوسن آسمانگون گياهي است داراي ساقه هاي متعدد که گل آن به رنگهاي گونه گون است . سفيد ، زرد ، آسماني ، بنفش و از اين رو آن را ايرسا ناميده اند که به معني رنگين کمان است .
ساقه هاي ايرسا بندبند ،برگش باريک است و اگر کهنه شود کرم مي زند .
ديسقوريدوس گويد

برگ ايرسا به برگ سوسن بياباني مي ماند ، ليکن از آن بلندتر و بزرگتر است . ساقه آن گلي مي دهد که برگها همديگر را مي پوشانند (پر برگ )و به چندين رنگ در مي آيند .
قسمي به زردي مايل و ارغواني هستند و قسمي به رنگ آسمانند و از اين اختلاف رنگ آن را رنگين کمان مي گويند .
ساقه هايي سخت و خوشبوي دارد و بايد بعد از چيدن در سايه گذارند و به رشته کتان بکشند .
خاصيت درماني ایرسا

گرمي بخش ، لطافت آور ، رساننده ، بازکننده و تنقيه کننده است .اگر افشره اش را در عسل آب حل کنند . بلغم غليظ را تنقيه مي کند و بيرون مي راند .

آرايش

زنبق به تنهايي و همراه خربق که اندازه باشد در زدودن لکه هاي سياه و کک و مک سودمند است .

دمل و جوش

سائيده آن سفت شدگي ها ، ورم هاي غليظ ، خنازير و جوش هاي پليد را درمان مي کند .

زخم و قرحه

در مداواي قرحه هاي پليد مفيد است ، ناصورها را بهم مي آورد و حتي اگر گرد آن استعمال شود گوشت را باز مي روياند و استخوانها را با گوشت سالم مي پوشاند .

مفاصل

با روغن زيتون خستگي را از بين مي برد . اگر با سرکه خورده شود در علاج ترنجيدگي و گسستگي ماهيچه ها سودمند است.

اندام هاي سر

    خواب آور است . سر درد مزمن را از بين مي برد .
    گاهي آن را روغن گل محمدي و سرکه براي رفع سر درد مي آميزد ، زنبق خود به خود علاج سر درد است . عطسه آور است . آب پز آن را در دهان گردانند درد دندان تسکين مي يابد .
    روغن زنبق با سرکه صداهاي گوش را خاموش مي کند و نزله هاي مزمن را قطع مي کند . روغن زنبق بوي بد بيني را از بين مي برد و پخته آن نيز همين را انجام مي دهد . از چرک زخم ها جلوگيري مي کند .

خواص گیاه ایرسا

چشم

    اشک آور است .
    اندام هاي تنفسي و سينه :در مداواي درد پهلو ، ذات الريه ، تنگ نفسي ، خناق ، خفگي ، سرفه و به ويژه سرفه اي که از رطوبت غليظ باشد سودمند است .
    از آنجا که بسيار لطافت بخش و بازکننده است ، زائده هاي بند آمده درد سينه را بيرون مي برد .

اندام هاي غذا

خوردن سرکه و زنبق که با هم باشند درد سرد کبد و طحال را تسکين مي دهد و به ويژه براي طحال بسيار مفيد است . خوردن يا مالش آن در علاج استسقا سودمند است .

 

خواص گیاه ایرسا

 

اندام هاي دفعي

دهانه بواسير را باز مي کند . پيچش شکم را از بين مي برد .آب عشق و خواب جواني ديدن را قطع مي نمايد .
زنبق و آب انگور کهنه مدّر حيض است . در حالت سخت شدن زهدان و دردهاي سرد زهدان بايد در آب پز زنبق بنشينند.
اگرزن باردار زنبق و عسل را شياف کند سقط جنين مي کند .
روغن زنبق براي زهدان مفيد است .اگر زنبق کهنه را خرد کنند و در عسل بريزند و بخورند زرداب و مراره و بلغم را خارج مي سازد .

تب ها

روغن زنبق را از بين مي برد و علاج تب و لرز است .

زهرها

اگر همراه سرکه خورده شود پادزهر هر سمي است .

نظرات

طریق مصرف ریشه ایرسا برای از بین بردن لکه های پوستی رو میخوام لطفا

افزودن دیدگاه