ارائه یک سیر کامل در خصوص عفاف و حجاب متضمن ، سیر کاملی در مباحث انسان شناسی، مبدا شناسی، هدف شناسی و راه و راهنما شناسی است.

غیرت به چه معناست؟اگر زنی حدود الهی و شرعی را رعایت نکرد و مثلا بی حجاب بود یا رابطه غیر شرعی داشت و....

با سلام با تعدادی از خواهران همکارمواجهیم که در محیط اداری رعایت مسایل اخلاقی مثل آرایش کردن وصحبت بانامحرم را دارند .

حضرت امام (ره) همواره و از ابتدای شکل گیری مبارزات خویش به صورت صریح و قاطع بر لزوم رعایت صحیح آموزه ها، ارزشها و موازین اسلامی تاکید داشتند.

«لا اکراه» در اصل پذیرش دین است نه در پذیرش احکام آن، لذا فرموده است: «لا اکراه فى الدین» و الا معنى ندارد که کسى یک سیستم حقوقى یا اعتقادى را بپذیرد و یا عض

پوشش در مقابل هم جنسها از نظر فقهی به مقدار شرمگاه است و باید به گونه ای باشد که مفسده ای پیش نیاید اما از جهت اخلاقی هر چه بیش تر متانت رعایت شود بهتر است.<

چرا تو ایران آزادی اندیشه وجود نداره و چرا همه باید پیرو یک خط باشند که این همه دورویی و خشم و نفاق به وجود بیاد و این همه از مردم ما فقط و فقط به خاطر نبودن

همه مراجع: افراد توریست از جهت حکم فقهی حجاب، تابع دین خود هستند؛ لکن همان گونه که ملزم به رعایت دیگر قوانین کشور هستند، نباید اجازه داده شود خلاف ارزش های د

همه مراجع: آری، گناه است و باید خود را بپوشانند و با سایر نامحرمان تفاوتی ندارند و نگاه شما بر مو و بدن آنان جایز نیست.[ العروة الوثقی، ج۱، الستر و ج۲،

آیات عظام امام، بهجت، تبریزی، صافی، فاضل، نوری و وحید: پوشیدن لباس سیاه، هر چند مکروه است؛ ولی عبا از آن استثنا شده و چادر مشکی نیز داخل عنوان عبا است و مکرو

آیات عظام امام، خامنه ای، صافی، فاضل و نوری: نگاه به او هر چند بدون قصد لذت، اشکال دارد.[ امام، فاضل و نوری، تعلیقات علی العروة الوثقی، النکاح، م۲۷؛ خا