چطور می توان قبله و زمان اذان را در شهری در آلمان شرقی بنام نورد هوسن، پیدا کنم؟

قبله

معمولاً در شهرهای بزرگ اروپا خصوصاً آلمان، مثل پایتخت و هامبورگ مراکز اسلامی مشغول فعالیت هستند و همچنین معمولاً در همه شهرهای مسلمان نشین اروپا مساجدی هستند که محل تجمع و فعالیت مسلمانان است، شما می توانید از آنها کمک و راهنمایی بخواهید. قطعاً تماس با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا بخش فرهنگی سفارت نیز مشکل شما را حل خواهد کرد.

البته نرم افزارهایی در داخل ایران تولید شده اند که بصورت دقیق وقت اذان و قبله را در تمامی نقاط جهان تعیین می کنند بعنوان نمونه نرم افزار ابوثمامه و نجوم اسلامی را می توان نام برد.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.