آیا روح ما در خواب در هیچ جسمی حتی برزخی، قرار ندارد؟

خواب

آنانکه به جسم برزخی(که خواص ماده را ندارد اما شکل و هیئت و .. را از جسم دارا می‏باشد و برزخ بین ماده و مجردات می‏باشد)قائل هستند، می‏گویند که: روح آدمی هم اکنون هم این جسم را با خود دارد و هنگامی که انسان می‏خوابد ، رابطه‏اش را بکلی با جسم طبیعی قطع نکرده است، و با جسم برزخی به باطن عالم و نزد پروردگار می‏رود، لذا ما در خواب خود را به هیئت همین شکل دنیوی ملاحظه می‏کنیم والاّ روح منهای جسم برزخی شکل و هیئت ندارد.

منبع:حوزهنت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید