آیا روح همچون خداست؟ اگر اینگونه است پس باید کامل باشد از همان زمانی که در ما دمیده می شود؟

تکامل روح

روح از خداوند است یعنی از امر خداوند است و خداوند دارای امر و خلق می‏باشد امر خداوند عالم مجردات و خلق خداوند عالم ماده است، بنابراین روح امر مادی نیست و تکامل مادی ندارد یعنی تکامل تدریجی و خروج از قوه به فعل در آن معنا ندارد چون فعل تمام است اما تکامل معنوی که عبارت از لبس بعد لبس باشد دارد که شرح و بیان آن در این مقال نمی‏گنجد.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.