حس ششم چیست؟

حس ششم

حس ششم یا ادراکِ حسی خارج از چهار چوبِ حواس؛ عبارت است از دیدن اشیاء یا حوادث دوری که خارج از محدوده حس باصره قرار دارند و همچنین تله پاتی که عبارت از درک کردن افکار ذهنی فرد دیگری بدون گفتگو با شخص می باشد و یا احساس شنوایی که عبارت از شنیدن صدا یا سخنی از مکان دور که خارج از محدوده حس سامعه است.

 برخی از روانشناسان معاصر به بررسی این پدیده همت گماشته آزمایشهای فراوانی روی آنها انجام داده‏اند اما به نتائجی که آن قدر دقیق و استوار باشد که بتواند در فهم بدون ابهام آنها به ما کمک کند، نرسیده اند .
این نوع ادراکِ فوق حسی را؛ همه مردم ندارند، و تنها در مورد بعضی از افراد که از استعداد ویژه‏ای برخوردار هستند، امکان پذیر است. [i]

[i] قرآن و روانشناسی، دکتر محمد عثمان نجاتی، ترجمه دکتر عباس عرب، ص 186ـ187


منبع: حوزه نت

 

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید