با وجود صراحت قرآن بر اینکه به انسان غیر از آنچه تلاش می کند ، نمی رسد. آیا احسان به مردگان می رسد؟

آیه قرآنی

همانطوری که نوشته اید قرآن می فرماید:وَ أَنْ لَیْسَ لِْلإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی.و اینکه برای انسان بهره‏ای جز سعی و کوشش او نیست. [i]

البته احسان دیگران هم برای او ثمر بخش خواهد بود، از این باب  که احسان دیگران نیز ، بخشی از تلاش خود انسان است، و در واقع کسانی که در حق دیگران ( مردگان ) احسان می کنند، خود را به نحوی مدیون آنان می دانند و می خواهند با احسان خود به آنان، دین خود را ادا نمایند.
پس احسان و سعی دیگران در حق او، نتیجه خدمتگذاریها و محبتها وتلاش هایی است که این فرد قبلا انجام داده و الان پس از مرگ نتیجه اش به این نحو ظاهر شده است که دیگران برایش انفاق و احسان می نمایند.

[i] سوره نجم، آیه 39

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید