بمب خنده

آقا دعای ما که بر آورده نمی شه!

یه روز معلم به شاگرداش می گه بچه ها بیاید بریم برای اومدن بارون دعا کنیم

فقط فیس بوکتو بازکن ببینم!

پسره می ره خواستگاری یه دختری، بابای دختره می گه:

 یه موقعی توی مراسم عقد سکه هدیه میدادن

 یه موقعی توی مراسم عقد سکه هدیه میدادن، بعد شد نیم سکه، بعد ربع سکه،

هندوانه طنز دیشب با داداشم نشستیم پای هندونه!

دیشب با داداشم نشستیم پای هندونه و جاتون خالی با قاشق تمام مغزش رو تراشیدیم و خوردیم ، بابام از اونور داد میزنه میگه

مامانم میگه پاشو برو نون بگیر!

مامانم میگه پاشو برو نون بگیر! میگم من امروز تولدمه نباید کار کنم! میگم مامان شام چی داریم؟!

 کیک هفتاد طبقه

یارو میره قنادی، میگه: ببخشید کیک هفتاد طبقه دارید ؟!

نسخه دکتر

بیمار:آقای دکتر! انگشتم هنوز به شدت درد می کند!

چاه آرزو

زوجی بر سر یک چاه آرزو رفتند، مرد خم شد، آرزویی کرد و یک سکه به داخل چاه انداخت.

دیشب شام سوپ داشتیم

به مامانم میگم تو کشورای خارجی سوپ پیش غذاس نه شام برگشته میگه بابات خارجیه یا اون عمه فلان فلان شدت

قاف ، قوف ، قیف

دو نفر با یک دیگر رفیق بودند؛ یکی از آن دو ، فضل و کما

درخت خربزه!

شخصی اعرابی به مسجد رفت و در نماز جماعت شرکت کرد.

نزول آیه به ضرب چماق

سه نفر مسجدی ساختند.