فلسفه مهریه زن چیست؟ به فرمایش امام صادقع تنها هدیه وتحفه ای است که از جانب مرد به زن خویش؛ مگر این تنها مرد است که به خوشی می رسد؟ زن هم لذت می برد ومرد مسؤولیت سنگینی نسبت به زن دارد. و دررابطه با مقاربت این مرد است که بیشتر متضرر می شود چرا که هر قطره منی مرد Kcal 500(کیلوکالری) انرژی دارد.

درخصوص سؤالی که فرمودید بحمدا…کتب ومقالات زیادی چاپ وانتشار یافته است، که یکی ا زنمونه های آن کتاب با ارزش نظام حقوق زن دراسلام، تألیف استاد شهید مرتضی مطهری،می باشد که ما دراینجا به طور اختصار به بعضی از موارد که دراین کتاب آمده اشاره خواهیم کرد :

درمورد علت وفلسفه اصلی پیدایش مهر باید بگوییم که مهر، ازآنجا پیداشده که قانون خلقت درروابط دو جنس، بعهده هر یک ازآنها نقش جداگانه ای گذاشته است. مهر از احساسات رقیق وعطوفت آمیز مرد ناشی شده نه از احساسات خشن ومالکانه او، آنچه از ناحیه زن دراین امر دخالت داشته،حس خودداری مخصوص او بوده نه ضعف وبیاراده بودن او، مهر، تدبیری است از ناحیه قانون خلقت برای بالابردن ارزش زن وقرار دادن اودرسطح عالیتری، مهر به زن شخصیت می دهد. ارزش معنوی مهربرای زن بیش از ارزش مادی آن است.

پدید آمدن مهر، تدبیر ماهرانه ای است که درمتن خلقت وآفرینش برای تعدیل روابط زن ومرد وپیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است.

مهر ازآنجا پیدا شده که درمتن خلقت نقش هر یک از زن ومرد درمسأله عشق مغایر نقش دیگری است، عرفا این قانون را به سراسرهستی سرایت می دهند ومی گویند قانون عشق وجذب وانجزاب بر سراسر موجودات ومخلوقات حکومت می کند.

نوع احساسات زن ومرد نسبت به یکدیگر یک جور نیست،قانون خلقت،جمال وغرورو بینیازی را درزن، ونیازمندی وطلب وعشق وتغزل را در مرد قرار داده است.ضعف زن درمقابل نیرومندی بدنی به همین وسیله تعدیل شده است وهمین جهت موجب

شده که همواره مرد از زن خواستگای کرده است.

و مهر، با حیا وعفاف زن یک ریشه دارد زن با الهام فطری دریافته است که عزت واحترام او به این است که خود را رایگاندراختیار مرد قرار ندهد وبه اصطلاح شیرین بفروشد.

زن درمرد تأثیر فراوان داشته،تأثیر زن درمرد از تأثیر مرد درزن بیشتر بوده است، مرد، بسیاری از هنرنمائی ها، شجاعتها ودلاوری ها ونبوغ ها و شخصیت های خود را مدیون زن وخودداری های ظریفانه زن است، مدیون حیا وعفاف زن است، مدیون شیرین فروشی زن است.

همان قدرت زنانه که توانسته در طول تاریخ، شخصیت خود را حفظ کند وبه دنبال مرد نرود و مرد را به عنون خواستگار به آستان خود بکاشند، مردان را به رقابت و جنگ با یکدیگر درباره خود وادارد وآنها را تا سرحد کشته شدن ببرد، حیا وعفاف را شعار خود قرار دهد، بدن خود را ا زچشم مردم مستور نگهدارد وخود را موجودی اسرارآمیز جلوه دهد،الهام بخش مرد وخالق عشق او باشد، هنر آموز وشجاعت بخش ونبوغ آفرین او واقع شود و…همان قدرت می توانسته مرد را وادار کند که هنگام ازدواج عطیه ای به نام مهریه تقدیم اوکند.

مهر، ماده ای است که از یک آئین نامهکلی که طرح آن درمتن خلقت ریخته شده وبا دست فطرت تهیه شده است.قرآن کریم، مهر را به حالت فطری آن برگردانیده است وبا لطافت وظرافت بی نظیری می گوید : وآتوا النساء صدقاتهن نحله (یعنی کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد]نه به پدران یا برادران آنها[ و عطیه وپیشکشی است از جانب شما به آنها،بخودشان بدهید.)،قرآن کریم در این یک جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است، نکته اول این که به نام صدقه(ضم دال) یادکرده است نه با نام مهر، صدقه از ماده صدق است وبدان جهت به مهر،صداق یا صدقه گفته می شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است، نکته دوم این که با ملحق کردن ضمیر هن به این کلمه می خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر ومادر،مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست، نکته سوم این که با کلمه نحله کاملاً تصریح می کند که مهر، هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی وعطیه وهدیه ندارد.

توصیه می کنیم کتاب بسیار با ارزش استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان نظام حقوق زن دراسلام که در دوران رژیم گذشته در پاسخ به انتقادات آن دوران در مجله زن روز چاپ ومنتشر گردیده مطالعه بفرمایید.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.