۱- توفیق الهی را توضیح دهید؟املاء واستدراج یعنی چه؟ توضیح دهید.

۱)خداوند علت محدثه وعلت مبقیه است این عبارت فلسفی حامل حقیت بسیار زیبا ومهمی است. مضمون آن حقیقت این است که خداوند هنگامی که موجودات عالم هستی را خلق کرد، ارتباطش با مخلوق همواره برقرار خواهد ماند. خداوند به الطاف خفیه خود موجودات عالم هستی را به درجه وجود وهستی می رساند، همه امکانات لازم را برای کمال آنان فراهم می آورد و آنان را به سوی کمال مطلوبشان هدایت می کند، این مفهوم توفیق الهی است. ازاینجا معلوممی شود که توفیق الهی معنای بسیار وسیع دارد، از خلقت آغاز می شود وبا اهدای امکانات وهدایت از راه نزدیک ادامه می یابد تا هستی به کمال مطلوب خویش برسد.

بزرگترین توفیق الهی برای انسان اعطای وجود ودوام آن است که در اصطلاح معروف به آن سلامتی می گویند. اعطای رزق، علم، قدرت اراده و…از جمله توفیقات بسیار مهمی است که خداوند انسان را شایسته آن دانسته واو را به گونه ای خلق کرده است تا با کوشش وتلاش به همه آن نعمتها وپیشرفتها برسد. با همه این احوال خود را از رگ گردن به او نزدیکتر دانسته و از نزدیکترین راه او را درکسب توفیقات الهی وحرکت به سوی کمال مطلوبش هدایت می کند.

۲)استدراج درآیات قرآن با تعبیرات گوناگون آمده است این واژه دررابطه انسان ونعمتها ویا در رابطه انسان و بلایا وشدائدودر رابطه با کم فهمی ها وکج فهمی هایانسان بکار رفته است.

استدراج اصلاً عبارتست از اخذ تدریجی درعقوبت وعذاب الهی که یکی از بدترین عقوبتها است، چون مجال و فرصت توبه کردن را ازانسان می گیرد، یعنی انسان به تدریج می رسد به حالی که لطف وعنایت خدای متعال دیگر به هیچ وجه شامل حال او نمی شودوانسان این مقدار شایستگی ندارد که خدا او را با یک گرفتاری متوجه خودش کند. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون تدریجاً درجه اینها را می گیریم از راهی که خودشان نمی دانند.

هنگامی که یزید ازظلم برحسین ع وخاندانش به نخوت وغرور شیطانی مبتلا شده بود حضرت زینبس به او گفت : ای یزید آیا این آیه قرآن را فراموش کرده ای که خداوند متعال می فرماید : کافران خیال نکنند که اگر ما به آنها مهلت داده ایم، این خیر آنها ونعمت است، این یک نقمت وعذابی است در پوشش نعمت. به آنها از این راه مهلت می دهیم که هرچه بیشتر گناه کنند، عذابشان بیشتر می شود. ای یزید اینک تو ازآن گروه انسان ها هستی.

از این روایت معلوم می شود که املاءهم مفهوم استدراج را درخود دارد زیرا می گوید : انما نحلی لهم لیزدادوا اثماً این مهلت دادن که به ظاهر نعمت است درحقیقت یک عذاب می باشد زیرا بعضی افراد حتی استحقاق اینکه جلوی گناه بیشتر شان گرفته شود،ندارند. پس املاء یا مهلت دادن نوعی استدراج است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.