کتابهایی رادرمورد رفتار واخلاق پیامبرص،حضرت علیع،امام حسینع،حضرت فاطمهس،حضرت زینبس،امام رضاع وحضرت مهدیع که روان باشد وبتوان براحتی درک کرد، معرفی کنید.

شوق واشتیاق وصف ناپذیر شما را درفراگیری سیره عملی واخلاقی امامان معصوم علیهم السلام وپیشوایان شیعه ارج مینهیم ویادآور می شویم که دوست عزیز به هرکتابخانه ای مراجعه کنید درموارد فوق می توانید کتابهای فراوانی جستجو کنید به خصوص درشهر مقدس مشهدکه گنجینه عظیم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بروی مشتاقان بازاست وشما می توانید دربخش فقسه بازآن قسمت تاریخ و زندگی ائمه اطهارعلیه السلام هر کتابی را که مشاهده کردید ومحتوای آنرا مناسب دیدید همانجا آنرا از قفسه برداشته ودرفضای آرام کتابخانه از۷صبح تا ۱۰ شب به مطالعه بپردازید واوقات فراغت تابستان خود را به بهترین نحو بگذرانید درعین حال فهرست تعدادی از کتابهایی که تاحدودی برای مطالعه شما مناسب می بینیم برایتان ذکر می کنیم.

۱- زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام آیت ا…حسین مظاهری

۲- الگوی زندگی وگزارشی از سیره عملی رسول اکرمص، عباس یزدانی

۳- سیری درسیره نبوی،شهید مرتضی مطهری

۴- آداب زندگی با اقتباس اززندگی حضرت زهراس،۲جلد،موسی خسروی

۵- امام باقرع جلوه امامت درافق دانش، احمد ترابی

۶- سیری درنهج البلاغه، شهید مطهری

۷- انسان کامل، شهید مطهری

۸- ده گفتار، شهید مطهری

۹- گفتارهای معنوی، شهید مطهری

۱۰-بیست گفتار، شهید مطهری

۱۱- زندگانی فاطمه زهراس،آیت ا…ابراهیم امینی

۱۲- فاطمه علیهاالسلام برترین بانوی اسلام، دکتر علی قائمی

۱۳- اسوه اخلاق الگوهای رفتاری حضرت زهراس سازمان تحقیقات خودکفایی بسیج

۱۴- نمونه های ایثار حضرت زینب علیهاالسلام، آیت ا…سید محمدتقی مدرسی

۱۵- فاطمه الزهراء، علامه امینی

۱۶- فرازهایی از زندگانی حضرت فاطمه زهرا وزینب کبری، سید هاشم رسولی محلاتی

۱۷- زندگانی فاطمه زهرا وزینب کبری سلام ا…علیها

۱۸- زندگانی حسن بن علی ع،باقرشریف القرشی

۱۹- پیام پیامبر، سید محمد تقی حکیم

۲۰- مرد نامتناهی، حسن صدر

۲۱- علی اززبان علی یا زندگانی امیرمؤمنان علیع، دکتر سید جعفر شهیدی

۲۲- آزادی معنوی، استاد شهید مطهری

۲۳- تأثیر عنصر امر به معروف درنهضت امام حسین ع، شهید مطهری

۲۴- ستارگان درخشان، جلد۱،سرگذشت امام رضاع، محمدجواد نخعی

۲۵- دولت مهدیعج سیرت مهدیعج، مصطفی دلشاد تهرانی

۲۶- دادگستر جهان، آیت ا…ابراهیم امینی

۲۷- جنبه های اخلاقی وسیره عملی حضرت رضاع، سید هاشم رسولی

۲۸- سخنان گهربار حضرت امام علی بن موسی الرضا،حسین حائری کرمانی

۲۹- صحیفه الرضا، علاءالدین حجازی

یادبود امام رضاع، دفتر نشرفرهنگ اسلامی