در چه مواردي غيبت جايز است ؟

غيبت در مواردي كه امر مهمتري در بين باشد جايز است: 1) در موقع شكايت نزد قاضي. 2) در مقام مشورت. 3) در مورد گناه كسي كه علناً مرتكب معصيت مي شود. 4) ذكر بيماري شخص نزد پزشك براي درمان و معالجه او. 5) در مواردي كه حفظ مال يا جان كسي موكول به غيبت كردن باشد و موارد ديگري از اين قبيل. (ر.ك گناهان كبيره نوشته آيت الله دستغيب، ج2، ص272)

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه جدید

.