آیا تهذیب نفس، احتیاج به استاد اخلاق دارد؟

وجود استاد اخلاق در روند تهذیب نفس بسیار مؤثر و مفید است ولی فقدان آن مانع تهذیب نیست و با وجود دعاهای ارزنده و کتاب ها و تعالیم اخلاقی برگرفته از سخنان معصومین علیهم السلام گام های بسیار بلندی می توان در این زمینه برداشت.