چگونه است که اولیای خدا هم آرزوی مرگ می کنند و هم درخواست عمر طولانی ؟

آیه ۶ سوره جمعه و برخی دیگر از آیات آمده که اولیای خدا آرزوی مرگ می کنند و چیزی مانع این آرزو نیست.

0

آنچه از آیه ۶ سوره جمعه و برخی دیگر از آیات استفاده می شود این است که اولیای خدا آرزوی مرگ می کنند و چیزی مانع این آرزو نیست

زیرا آنها وسایل سعادت خویش را برای جهان دیگر آماده کرده اند و مرگ برای آنان ، پیوستن به لقای خدا و دست یافتن به عالی ترین موهبت های خداوندی است اما این امر منافات ندارد

علاقه اولیای خدا به زندگی این جهان به خاطر اینکه آنان را برای زندگی جاوید در جهان دیگر آماده می کند .

آنان برای این جهان اصالت قائل نیستند ، از این رو به این عالم دلبستگی ندارند و عشق و دلبستگی آنان به عالم آخرت است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.