آیا مردگان از کارهای دیگران مطلع می شوند ؟

افرادی که در این جهان به تهذیب و تزکیه نفس خویش پرداخته اند با انتقال به جهان آخرت بهتر می توانند از مسائل این جهان آگاهی پیدا کنند

0

افرادی که در این جهان به تهذیب و تزکیه نفس خویش پرداخته اند با انتقال به جهان آخرت بهتر می توانند از مسائل این جهان آگاهی پیدا کنند ، ولی آنچه همه ارواح از آن آگاه می شوند ، کارهای نیکی است که برای آنان انجام می شود . چون ثواب کارهای نیکی که دیگران برای مردگانی که با عقاید صحیح از دنیا رفته اند عائد روح آن ها می شود . کفار هم در صورتی که در دنیا بدعت ناشایسته ای از خویش به جا گذاشته باشند ، مانند ایجاد محلی که پایگاه فساد و انحراف باشد ، هر چه افراد در دنیا در آن مکان گناه کنند ، بر عذاب بدعت گذاران افزوده خواهد شد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.