چرا ائمه ( علیهم السلام ) کار می کردند و روحانیون برای امرار معاش کار نمی کنند ؟

چرا ائمه ( علیهم السلام ) کار می کردند و روحانیون برای امرار معاش کار نمی کنند ؟

این صحیح است که امامان کار می کرده اند ولی باید توجّه داشت که روحانیون اگر بخواهند به تحصیل و اشتغالات علمی و دینی بپردازند امکان اینکه بتوانند به کارهای اقتصادی نیز مشغول باشند برای آنان وجود ندارد . امامان چون از علوم لدنی برخوردار بوده اند و برای علوم خویش به مدرسه نرفته و تحصیل نکرده اند طبعاً می توانستند به کار اشتغال داشته باشند .
آیا اگر یک روحانی واقعاً بخواهد به آن درجات عالی علمی برسد می تواند مشغول کاری دیگر هم بشود ؟
آیا کسانی که کار تولیدی مستقیم ندارند منحصر بر روحانیون هستند ؟ آیا برای اساتید دانشگاه و کارمندان مؤسسات آموزشی هم لازم می دانید که کار تولیدی انجام دهند ؟ آیا تصوّر می توان کرد که آموزش دین از آموزش های دیگر کم ارزش تر باشد تا محصّلین و اساتید آنها را به علاوه بر تحصیل به کار دیگری هم ملزم بدانیم ؟ یک طلبه با کمترین برداشت از جامعه بیشترین خدمت را انجام می دهد . دلیل این مدّعا انتظار همین اجتماع از این قِشر است .