در راهبری و حل اختلاف های جوامع اسلامی ، آیا نمی توان تنها به آل عترت و رسالت بسنده کرد ؟

در راهبری و حل اختلاف های جوامع اسلامی ، آیا نمی توان تنها به آل عترت و رسالت بسنده کرد ؟

بسنده کردن به اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السلام ) و کناره گیری از قرآن ، عملاً غیر ممکن است . زیرا حجت بودن قول معصومین و لزوم گرویدن به آنها و اطاعت از آنها را از قرآن کریم می گیریم ، قرآن ، عصمت آنها را تصریح کرده و اطاعت آنها را لازم و واجب شمرده است .
و از ناحیه دیگر ، معصومین اجرا کننده قوانین قرآن هستند و ضامن اجرای آن می باشند و بین آن دو ، پیوندی ناگسستنی وجود دارد ، معصومین آنچه می گویند همه از قرآن است . ایشان قرآن های ناطق هستند و پیروی صحیح از آنها ، پیروی از قرآن و تمسک به قرآن نیز هست . زیرا آنان در سرلوحه گفتار و دستوراتشان به پیروی از قرآن و به کار بستن دستورات آن امر می کنند و تاریکی قرآن را شدیداً مذمّت و هشدار می دهند .