با وجود مراجع تقلید آیا باز هم نیازی به امام معصوم ( علیه السلام ) هست ؟

با وجود مراجع تقلید آیا باز هم نیازی به امام معصوم ( علیه السلام ) هست ؟

نیاز به امام معصوم ( علیه السلام ) نه تنها برای آموزش احکام بلکه به دلیل شأن وجودی معصوم و سعه وجودی اوست که نظام عالم به گردش و حرکت خود ادامه می دهد . همانطور که در روایات اشاره شده است : « لولاالحجه لساخت الارض باهلها ؛ اگر حجت خدا در روی زمین نباشد زمین اهلش را نابود خواهد کرد » . پس در نظام {P – P}
تکوین به یُمن وجود امام معصوم است که با باران می بارد و برکات از زمین و آسمان به زمین جاری می شود . از این گذشته ، حتّی به برکت وجود امام عصر ( علیه السلام ) است که مراجع توان و قدرت مرجعیّت و رهبری مسلمانان را به عهده دارند و به دعای خیر آن بزرگوار است که توفیق اجتهاد – که ملکه ای نفسانی است – برای مجتهدین به وجود می آید و با نظارت آن عزیز است که که صدها سال است حوزه های علمیه کانون خیر و علم و قضا و مرکز هدایت و مقاومت بوده اند . و امام خمینی ( رحمه الله ) و نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران به برکت دعای امام زمان ( علیه السلام ) و از خیرات همین حوزه ها بوده است .