هدایت به امر چیست ؟

هدایت به امر چیست ؟

پیامبر یا امام دارای دو گونه هدایت است : هدایت ظاهری و هدایت باطنی . هدایت ظاهری پیامبر و امام این است که احکام دین را به مردم می آموزند و آنان را به تعالیم کتاب آسمانی آشنا می سازند و از این رهگذر ، انسان ها را به سعادت واقعی رهنمون می شوند .
هدایت باطنی پیامبر و امام این است که براساس ولایت و تسلّط معنوی و احاطه غیبی که برای امام است ، افرادی را که دارای زمینه های مستعد می باشند و آمادگی برای کمالات بیشتری در وجود آنان هست به کمالات عالی تر سوق داده و در پرتو افاضات معنوی خویش ، آنان را بالا می برند . این گونه دوم هدایت امام و پیامبر را هدایت به امر می نامند و این گونه هدایت بر اساس آنچه در درس خواندید در همه پیامبران نبوده و در برخی از آنان وجود داشته است ، حضرت ابراهیم ( علیه السلام ) در آغاز پیامبری خویش دارای این مقام عالی نبود ، امّا پس از اینکه خدا او را به کلماتی آزمایش کرد و ابراهیم از عهده آزمایش الهی به خوبی برآمد ، وی را به مقام امامت که همان هدایت به امر است مفتخر ساخت .
یادآوری این نکته هم لازم است که زمینه های مستعد که هدایت به امر در مورد آنها صورت می گیرد ، در اثر انجام وظایف دینی و عمل کردن به دستورات خداوند در انسان به وجود می آید . بنابراین ایجاد زمینه های مستعدّ در اختیار خود انسان است و هر کسی می تواند این زمینه را در خود به وجود آورد تا برای آن الطاف ویژه شایستگی پیدا کند .
و نیز روشن شد که هدایت به امر ، یکی از ابعاد ولایت تکوینی پیامبر و امام معصوم ( علیهم السلام ) است .