فایده تکوینی و تشریعی امام ( علیه السلام ) را بیان کنید ؟

فایده تکوینی و تشریعی امام ( علیه السلام ) را بیان کنید ؟

فایده تکوینی یعنی فایده ای که آن وجود گرامی در نظام آفرینش و در جمیع عالم کهکشان ها و سیّارات ، منظومه ها ، جمادات ، نباتات ، انسانها و . . . دارد .
از حضرت امام سجّاد ( علیه السلام ) روایت شده است که آن حضرت فرمودند : ما پیشوای مسلمین و حجّت بر اهل عالم و سادات مؤمنین و رهبر نیکان و صاحب اختیار مسلمین هستیم . ما امانِ اهل زمین هستیم . چنانکه ستارگان امان اهل آسمانند . به واسطه ماست که آسمان بر زمین فرود نمی آید ؛ مگر وقتی که خدا بخواهد و به حرمت ما باران رحمت نازل و برکات زمین ظاهر می شود . اگر ما روی زمین نبودیم ، زمین اهلش را فرو می برد . سپس فرمود : از روزی که خدا آدم ( علیه السلام ) را آفرید تا حال هیچگاه زمین از حجتی خالی نبوده است ؛ ولی آن حجّت ، گاهی ظاهر و مشهود و گاهی غایب و مستور بوده است و تا قیامت نیز از حجت خالی نخواهد بود .
راوی سؤال کرد مردم چگونه از وجود غایب منتفع می شوند ؟
فرمود : همان طور که از خورشید پشت ابر انتفاع می برند تشبیه امام به خورشید کاملاً در خور دقّت و مطالعه است زیرا می دانیم که خورشید مرکز منظومه شمسی است جاذبه اش حافظ زمین است و آن را از سقوط نگه می دارد زمین را به دور خود چرخانده شب و روز فصول مختلف را ایجاد می کند ؛ حرارتش سبب حیات و زندگی حیوانات و گیاهان و انسانست و در ترتب این آثار بین اینکه ظاهر باشد یا پشت ابر ، تفاوتی وجود ندارد . وجود مقدّس امام ( علیه السلام ) هم خورشید و قلب عالم ، مربّی و هادی تکوینی نظام آفرینش و انسانهاست و بین حضور و غیاب آن وجود گرامی تفاوتی نیست .
و فایده تشریعی آن حضرت تشکیل حکومت حقّ و عدالت در جامعه ، بیان و اجرای احکام و حدود الهی است .