برخی روایات خواصی را برای قرآن بیان می کنند که دور از عقل به نظر می رسد لطفاً نظرتان را بنویسید ؟

آیات قرآن مجید همانگونه که دارای ویژگی هدایت و ارشاد انسانها به عالیترین مراحل تکامل انسانی آنان است از خواص دیگری هم برخوردار است

0 21

آیات قرآن مجید همانگونه که دارای ویژگی هدایت و ارشاد انسانها به عالیترین مراحل تکامل انسانی آنان است از خواص دیگری هم برخوردار است که در احادیث بسیار اینگونه خواص و آثار سخن به میان آمده است بنابراین در موقع برخورد با اینگونه احادیث که برخی خواص را به آیات قرآن نسبت می دهد نباید موضع انسان انکار آن خواص و آثار باشد چه اینکه مجهولات انسان انکار آن خواص و آثار باشد چه اینکه مجهولات انسان فراوان است و هر چیزی که با اندیشه و فهم محدود و نارسای انسان سازگار نبود نباید مورد آنکار انسان قرار گیرد آری اگر حدیثی که متضمن اینگونه خواص است غیر معتبر باشد نمی توان به آن اعتماد کرد نُنزَّل من القرآن ما هو للمؤمنین اگر از روی ایمان و پاکی دل سراغ قرآن رویم حلال مشکلات است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.