چرا مسلمانان پس از رحلت پیامبر ( ص ) از اجرای کامل اسلام سرباز زدند و به جاهلیت برگشتند ؟ آیا ممکن نبود خداوند برنامه اصلاحی اسلام را طوری قرار دهد که وقفه ای در آن حاصل نگردد ؟

نکته ی اساسی اینکه کمال و ترقی انسانها در این است که راه هدایت و پیروی از تعالیم الهی را ، اراده و اختیار خود انتخاب کنند ؛ زیرا تنها در این حالت است که ایمان و کارهای نیک انسان ارزش واقعی خواهد داشت

0 19

نکته ی اساسی اینکه کمال و ترقی انسانها در این است که راه هدایت و پیروی از تعالیم الهی را ، اراده و اختیار خود انتخاب کنند ؛ زیرا تنها در این حالت است که ایمان و کارهای نیک انسان ارزش واقعی خواهد داشت ؛ اما اگر در انتخاب راه حق و در پیروی از دستورهای پیامبران انسان را مجبور کنند ، ایمان و کارهای نیک او ارزش واقعی نخواهد داشت . با توجه به این اصل کلی ، پیامبری که از طرف خداوند متعال بهترین برنامه ها را برای انسان آورده است دارای چنان قدرت و نیرویی نیست که هیچ گونه مخالفت و سرپیچی از تعالیم او امکان پذیر نباشد ؛ بلکه بر طبق اصل اختیار باید ندای الهی و دعوت حق را به گوش همگان برساند ، و افراد را در انتخاب راه آزاد بگذارد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.