وظیفه ما در برابر کسانی که وقایع جعلی را به نهضت امام حسین ( علیه السلام ) نسبت می دهند چیست ؟

وظیفه ما در برابر کسانی که وقایع جعلی را به نهضت امام حسین ( علیه السلام ) نسبت می دهند چیست ؟

در پاسخ به این پرسش چند نکته را یادآوری می کنیم : برخی حوادث مربوط به داستان کربلا و شهادت امام حسین ( علیه السلام ) و یاران گرامی وی و اسارت خاندانش مسلّم و غیر قابل تردید است . قسمتی از این وقایع نیز اختلافی است ممکن است بعد از تحقیق ، بسیاری از آنچه شایع است . خلاف واقع به نظر آید ، ولی باید توجّه داشت که :
اولاً : این مسئله قطعی نیست؛
ثانیاً : در برخورد با این بخش از وقایع مربوط به عاشورا باید دقّت و احتیاط کرد و توجّه داشت که مبادا در راهنمایی مردم ، آبروی افراد از بین برود و اعتقاد و ایمان مردم به نهضت عاشورا و اهمّیت شهادت امام حسین ( علیه السلام ) مخدوش نشود . گرچه اهل اطّلاع ، حوادث جزئی را با حوادث مسلّم نهضت عاشورا قیاس نمی کنند و اگر چه تردید در صحّت برخی حوادث جزئی مورد اختلاف ، ضرری به اساس ماجرای کربلا وارد کند ، امّا ممکن است اعتقاد بسیاری از عوام با این اختلاف ها مخدوش شود .
ثالثاً : باید توجّه داشت که هنگام طرح نزاع ، اختلاف های فساد انگیز به وجود نیاید .
وظیفه گویندگان و خطیبان نیز این است که هنگام حکایت این حوادث ، مدرک سخن خود را بیان کنند و مثلاً بگویند؛ « طبق آنچه در فلان کتاب آمده است » . این گونه بیان ، بی اشکال است و دروغ نیز نیست . در مراسم دیگر مثل تعزیه خوانی نیز باید از امور غیرمشروع پرهیز داده شود . اگر در این گونه مراسم ، اموری که باعث اهانت به امام حسین ( علیه السلام ) و اهل بیت گرامی وی ( علیهم السلام ) است با تذکّر اصلاح نشد ، باید با روش هایی که فساد آن کمتر است از آنها جلوگیری کرد .