آیا در کسب ارزشهای اخلاقی ، امور مادی مثل تغذیه هم مؤثر است ؟

آیا در کسب ارزشهای اخلاقی ، امور مادی مثل تغذیه هم مؤثر است ؟

عوامل مادی هم می تواند مؤثر باشد و در آیات و روایات به آن تصریح شده است مثل آیه « کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً ؛ از پاکیزه ها بخورید و عمل صالح انجام دهید . » که رابطه تغذیه پاک را با عمل صالح نشان می دهد .
و احادیثی داریم که خوردن فلان غذا رقت قلب می آورد یا خوردن کدو در قوای عقلانی مؤثر است .
تمامی این موارد بدیهی است چون امروز بهداشت تغذیه رابطه تغذیه خوب را با نشاط روحی روانی و بهره هوشی نشان داده است . اما همانطور که گذشت اینها مؤثرند نه کافی شرط اساس همانا سنجش ها و باز نموده دروازه دل به سوی آموزش های انبیاء و اولیا است .