شرایط امام جمعه چیست ؟

امام جمعه باید شرایط امام جماعت را داشته باشد چون نماز جمعه ، نمازجماعت خاصّی است ؛ اضافه بر آن چون امام جمعه خطبه می خواند و در خطبه ها مسائلی را برای نمازگزاران مطرح می کند ، باید در مورد آن مسائل آگاهی داشته باشد و لازم نیست که امام جمعه از تمام نمازگزاران از نظر علمی اعلم باشد ، بلکه آنچه لازم است این است که شرایط در او جمع باشد و درباره شرایط امام جماعت و خصوصیّات نمازجمعه باید به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کرد .