تقدم شی بر نفس یعنی چه و چرا محال است ؟

تقدم شی بر نفس یعنی این که چیزی قبل از این که خودش به وجود آید وجود پیدا کند و تعبیر دیگر توقف شی بر نفس است یعنی چیزی متوقف بر خودش باشد و این همان دور است که محال می باشد مثلاً وجود پسر توقف دارد بر وجود پدر اگر وجود پدر هم توقف بر پسر داشته باشد این دور و توقف شی بر نفس و محال می باشد زیرا مستلزم اجتماع دو نقیض با هم می باشد .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.