رک بودن من عموما باعث رنجش دیگران شده و باعث شده ظرافت دخترانه نداشته باشم چه باید بکنم ؟

فردی خیلی رک هستم و بعضی جاها این موضوع باعث ناراحتی دیگران می شود، و نیز باعث می شود لطافت و ظرافت یک دختر را نداشته باشم به نظر شما چه باید بکنم؟

سه روش برای ابراز احساسات و هیجانات در ارتباط وجود دارد:
۱- دورن ریزی و نگفتن احساسات منفی و مثبت: در این روش فرد دچار مشکلاتی مانند اضطراب و افسردگی می شود البته در درون ریزهای احساسات منفی، مانند ناراحت شدن از دست کسی، اگر این احساسات درون ریزی شود باعث افسردگی اضطراب و وسواس فکری نسبت به مسأله شده و به هیچ پیشنهاد نمی شود.

۲- ابراز پرخاشگرانه و در نظر نگرفتن موقعیت و زمان مناسب و لحن مناسب: در این روش فرد بدون در نظر گرفتن جایگاه و ارزش خود و دیگران و بدون در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی و ظرفیت ها و بدون مقدمه احساسات ناخوشایند و یا خوشایند خود را به طرف مقابل ابراز می کند که باعث می شود آن حسابی که دیگران قبلا روی ایشان باز کرده بودند تغییر کند و به قول معروف از چشم بیافتد مانند کسی که با پرخاشگری در برابر نگاه دیگران شخصیت فردی را زیر سوال ببرد و یا ابراز علاقه غیر عادی که باعث خجالت طرف مقابل شود. این روش باعث می شود که ارتباطات دیگران با فرد کمتر شده و احتیاط بیشتری در روابط به وجود می‌آید و تا مرز تنهایی هم جلو می رود. این روش همه به هیچ وجه توصیه نمی شود.

۳- در این روش فرد با لحن مناسب، در فضای مناسب و با احترام به شخصیت طرف مقابل بدون متهم کردن طرف مقابل، احساس خودش را بدون اضطراب و نگرانی و با قاطعیت مطرح می کند. مثلا می گوید من از حرف شما نارحت شدم به نظر شما نارحتی من در این موقعیت منطقی بود یا اگر خودت را به جای من بگذاری چه احساسی خواهید داشت. یا در بعضی از مواقع با بیان طنز آلود و شوخ طبعی بسیاری از احساسات را می توانید منتقل کنید و صد در صد هم طرف مقابل متوجه خواهد شد و در بعضی مواقع بدون شتاب زدگی و با خود کنترلی و خویشتن داری و بدون پیش داوری، درخواست توضیحات بیشتری نسبت به رفتار طرف مقابل خواهید داشت. این سبک بسیار خوب و مفید است و بدون خلل به روابط و شخصیت خود فرد ابراز کننده مشکلات را مرتفع می کند.

منبع : شهر سوال