كتب اربعه شيعه كدامند و نويسندگانش چه كساني مي باشند؟

در ميان شيعيان چهار كتاب روائي از ارزش و اهميت خاصي برخوردارند و به كتب اربعه معروفند كه عبارتند از:

1. الكافي. از ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني رازي از برجسته ترين علماي شيعه در آغاز قرن چهارم هجري قمري كه در سال 329 هجري قمري از دنيا رفت. وي در عصر غيبت كبري در شهر ري مي زيسته و با نائبان خاص امام زمان ـ ارواحنا الفداء ـ ارتباط داشتند. كتاب كافي بيش از 16 هزار روايت دارد.
2. من لا يحضره الفقيه. از ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق از چهره هاي برجسته علماي شيعه در قرن چهارم هجري قمري مي باشند و در اين كتاب حدود 6 هزار روايت نقل كرده كه عموماً درباره مباحث فقهي و احكام شرعي است. شيخ صدوق در سال 305 هجري قمري در قم متولد در سال 381 هجري از دنيا رفت.
3. تهذيب الاحكام.
4. الاستبصار فيما اختلف من الاخبار.
هر دو كتاب شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي معروف به شيخ طوسي مي باشد وي از علماي برجسته شيعه در قرن پنجم هجري بوده كه در 385 متولد و در 460 هجري قمري از دنيا رفته اند. كتاب تهذيب الاحكام شامل 392 باب و 13590 روايت است.
شيخ طوسي پس از نوشتن تهذيب الاحكام با درخواست برخي از علما رواياتي را كه در ظاهر با هم مخالف هستند جمع آوري و بررسي نمود و نام اين كتاب را الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ناميد. اين كتاب شامل 5511 روايت مي باشد.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه جدید

.