حضرت خديجه در زمان ازدواج با پيامبر(ص)چند ساله بود؟

در مورد سن حضرت خديجه در هنگام ازدواج با پيامبر(ص) مورخان و سيره نويسان اقوال گوناگوني را بدين شرح بيان داشته اند:

۱- بيست و پنج ساله ؛(۱)
۲- بيست و هشت؛(۲)
۳- سي؛(۳)
۴- سي و پنج؛(۴)
۵- چهل؛(۵)
۶- چهل و چهار؛(۶)
۷- چهل و پنج؛(۷)
۸- چهل و شش(۸).(۹)
از ميان اين اين اقوال هشتگانه تنها دو قول است كه طرفداراني دارد: يكي قول به اين كه حضرت خديجه در هنگامي كه به عقد پيامبر درآمد بيست و هشت ساله بود و ديگري چهل ساله.
آن چه معروف و بيش تر مورد پذيرش مورخان و سيره نويسان قرار گرفته، اين است كه آن بانوي گرامي حدوداً چهل ساله بود كه به عقد پيامبر درآمد. و از جمله دليلي كه ذكر مي كنند، سخن حكيم بن حزام، خواهر زاده حضرت خديجه است كه مي گويد: عمه من كه چهل ساله بود، با رسول الله بيست و پنج ساله ازدواج كرد.(۱۰)
مورخ نامدار معاصر، سيد جعفر شهيدي در اين باره مي نويسد:
چنانكه بين مورخان شهرت يافته و سنت نيز آن را تأييد ميكند، خديجه به هنگام ازدواج با محمد(ص) چهل سال داشت، ولي با توجه به تعداد فرزنداني كه از اين ازدواج نصيب او گشت، ميتوان گفت: تاريخ نويسان رقم چهل را از آن جهت كه عدد كاملي است، انتخاب كرده اند.
در مقابل اين شهرت، ابن سعد با اسناد خود از ابن عباس روايت ميكند كه سن خديجه هنگام ازدواج با محمد(ص) بيست و هشت سال بود. (۱۱)
پي نوشت ها:
۱- السيرة الحلبية، ج۱، ص۱۴۰.
۲- المستدرك، ج۳، ص۱۸۳؛ اربلي،كشف الغمة، ج۳ ،ص۱۳۲؛ سيراعلام النبلاء، ج۲، ص۱۱۱ ؛ السيرة النبوية ،ج۴ ،ص۵۸۱ .
۳- السيرة الحلبية، ج۱، ص۱۴۰.
۴- البداية والنهاية، ج۲، ص۲۹۵.
۵- الطبقات الكبري، ج۱، ص ۱۲۵ ؛ انساب الاشراف، ص۹۸ ؛ مسار الشيعة ،ص۲۹ ؛تفسير قرطبي ، ج ۱۴، ص۱۶۴ ؛ عيون الاثر ،ج ۱ ،ص۶۹ ؛ السيرة النبوية ، ج ۴ ، ص ۵۸۱.
۶- واقدي، تهذيب تاريخ دمشق، ج۲، ص۳۰۳.
۷- واقدي، تهذيب الأسماء، ج۲، ص ۳۴۲ ؛ مختصر تاريخ دمشق، ج۲، ص۲۷۵.
۸- انساب الاشراف، ص۹۸.
۹- الصحيح من السيرة، ج۲، ص۱۱۵و۱۱۶.
۱۰- انساب الاشراف، ج۱، ص۱۰۸.
۱۱- زندگاني فاطمه زهرا(س)، ص۲۳.
 

افزودن دیدگاه