راه شناخت فرد مقابل و خانواده اش در باره انتخاب همسر توضيح دهيد؟

شناخت همسر قبل از ازدواج يكي از مهمترين مسائل ازدواج است. بسياري از ازدواجهايي كه به طلاق ختم مي شود و بسياري از زندگي هايي كه با جدايي روحي سپري مي شوند در اثر بد بودن زن و شوهر و يا يكي از آنها نيست. بسياري از همسران افراد خوبي هستند و مي توانند به تنهايي خوشبخت باشند اما در كنار هم چه بسا نتوانند. اين امر بايد قبل از ازدواج تشخيص داده شود.

براي شناخت فرد مورد نظر در انتخاب همسر مي توان بر اساس فرايند ازدواج مراحل را ذكر كرد كه در ادامه مي آيد. واضح است كه برخي از مراحل مثل تحقيق درباره خانواده شخص مورد نظر براي بعضي ها به علت آشنايي ديرينة قبلي لازم نمي باشد.
مرحلة اوّل: پيدا كردن معيار و هدف يافتن معيارهاي همسر شايسته و هدف از تشكيل زندگي براي گزينش همسر، همانند داشتن چراغ روشن براي وسيلة نقليه در جادّة تاريك است كه عموماً اولياء و جوانان نسبت به آن بي توجّه اند، زيرا چه بسيار خانواده هايي تشكيل مي شوند كه طرفين يا هدف مشخصي از ازدواج ندارند و يا در اثر نداشتن معيار روشن، به صورت تصادفي در زير يك سقف قرار مي گيرند در نتيجه زندگي آنها از استحكام لازم برخوردار نيست و با كوچكترين لغزشي سقوط مي كند. براي آگاهي از معيارهاي انتخاب همسر كتاب جوانان و انتخاب همسر كه در پايان معرفي شده است مناسب مي باشد.
مرحلة دوم: تحقيق:بعد از آنكه با معيارهاي مشخص سراغ كسي رفتيم نوبت تحقيق و پرس و جو در تمام جوانب طرف مقابل فرا مي رسد. چون روحيّات، برخوردها و نسب و گذشته فرد مقابل تأثير مستقيمي در زندگي آينده ما خواهد داشت. و مسأله يك عمر زندگي است نبايد با امر مهم تحقيق، صوري و ظاهري برخورد شود. البته همانگونه كه نبايد بدون دليل و شناخت كافي، كسي را به عنوان همسر پذيرفت، نبايد هم بدون دليل و شناخت كافي، او را ردّ كرد، ممكن است اين فردي را كه ردّ مي كنيم، فرد صالح و مناسبي باشد و با از دست دادن او، ديگر فردي به خوبي او نصيبمان نشود.(1)
راههاي تحقيق عبارتند از 1. بررسي احوال و صفات خويشان نزديك شخص كه در فاميل عموميّت دارد. 2. تحقيق از روحيات فرد بوسيلة خويشان فرد. 3. تحقيق از دوستان نزديك او. 4. از طريق مديران و معلمان او 5. از طريق دشمنان شخص و افرادي كه رابطة خوبي با او ندارند.
البته تحقيق وسيله اي براي پيش آگاهي مي باشد. و تا گفته هاي اين افراد از راههاي ديگر ثابت نشود. نبايد مورد توجّه و عمل قرار گيرد. و همچنين بهتر است از افراد زيادي تحقيق شود تا نتيجه به واقعيت نزديك تر شود.(2)
مرحله سوم: برداشت ها و بازخوردهاي اوليه در جلسات خواستگاريمعمولاً در مراحل اول خواستگاري خانواده پسر به منزل خانواده دختر مي روند. در برخي موارد هم قبل از تمام شدن كار، خانواده ها براي گفتگوي دختر و پسر جلسات متعددي دارند. اين رفت و آمدها موقعيتهاي مناسبي هستند براي برداشتهاي ظريف از ويژگي هاي شخصيتي, فرهنگي و اجتماعي طرفين و خانواده هاي آنها.
مرحلة چهارم: گفتگوي مستقيم:آخرين مرحلة شناخت قبل از ازدواج و مهمترين و مؤثرترين مرحلة‌ شناخت همين ديدار و گفتگوي مستقيم دختر و پسر مي باشد. تعداد جلسات گفتگو هر چه بيشتر باشد شناخت بيشتر حاصل مي شود. دستور كار جلسه گفتگو به اين ترتيب مي باشد: 1. بيان خطّ مشي كلّي زندگي آينده. 2. گفتگو دربارة اهداف آينده. 3. بيان صادقانة‌صفات و اخلاق و خصوصيات خود. 4. بيان خواسته ها و انتظارات طرفين از همديگر 5. بيان نظرات خود دربارة چگونگي برخورد و رفتار و رابطة با خانواده و بستگان و خويشان يكديگر. 6. طرح نظرات خود دربارة شيوة ‌تربيتي فرزندان. 7. بيان عيب و نواقص و بيماريهاي خود. 8. ديدن زيبائيهاي ظاهري همديگر بدون سوء نيّت.(3)

پاورقی:

1. اميني، ابراهيم، انتخاب همسر، انتشارات امير كبير، چاپ هشتم، 1383، ص 97.
2. مظاهري، علي اكبر، جوانان و انتخاب همسر، انتشارات پارسايان، چاپ بيست و دوم، 1383، ص186.
3. رفيعي، مهدي، طلوع آشنايي، قم، بوستان كتاب، چاپ دوم، 1380، ص 62.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.