اگر انسان با پدر و مادر خود قطع رابطه كند؟

0

اگر انسان با پدر و مادر خود قطع رابطه كند به علت اينكه ارتباط او با آنها موجب دعوا و اختلاف بين دو طرف مي شود و او فقط به خاطر اينكه با آنها بحث و جدل نكند و احترام آنها را نگه دارد با آنها زياد رابطه برقرار نكند آيا اشكالي دارد؟

پاسخ:

يكي از بزرگترين ارزشهاي فرد مسلمان در فرهنگ اسلام ، ايجاد ارتباط ميان خانواده ها مي باشد. تمام خويشاوندان مانند شاخ وبرگهاي يك درخت هستند كه اگر ارتباط بين آنان و تنة درخت كه والدين هستند بيشتر باشد، از استحكام و قوّت بيشتري برخوردار مي شوند.
همچنين والدين و احترام آنان در فرهنگ ديني از مقام ويژه اي برخوردار بوده و يكي از وظايف مشترك فرزندان، احترام والدين و حفظ حريم آنان است. در قرآن كريم به اين مسئله تأكيد و سفارش فراوان شده است. با توجه به اين مقدمه ما در اينجا ابتدا به بيان معناي صلة رحم و سپس فوايد آن و پس از آنها به جايگاه والدين در اسلام خواهيم پرداخت.
الف. معناي صلة رحمراغب اصفهاني دربارة صلة رحم چنين مي گويد: رحم در اصل همان رحم زن است و استعاره براي نزديكان و خويشاوندان به كار مي رود به اين جهت كه آنها از يك رحم شكل گرفته اند.(1)
مرحوم نراقي مي فرمايد: صله رحم عبارت است از شريك ساختن رحم و خويشاوندان در مال و مقام و ديگر خيرات دنيا كه آدمي به آنها دست يافته است.(2) و تعاريف ديگر كه از مجموع آنها اين مطلب بدست مي آيد كه صلة رحم يعني ارتباط و پيوند با خويشاوندان كه در قالب و شكل هاي گوناگون نمود پيدا مي كند. گاهي اوقات با ملاقات حضوري است و يا گاهي با فرستادن هديه و كمك مالي است و گاهي با هر دو، و گاهي با سلام و احوال پرسي از آنان.
ب. فوايد صلة رحمصلة رحم آثار و بركات زيادي دارد كه به نمونه هايي اشاره مي شود:
1. باعث زيادي عمر و فراواني روزي مي شود: امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند: هر كسي مايل است عمر طولاني و روزي فراواني داشته باشد، بايد صلة رحم كند.(3)
2. باعث افزايش نعمت مي شود. علي ـ عليه السلام ـ فرمودند: صلة رحم نعمتها را فراوان مي كند و گرفتاريها را دور مي گرداند.(4)
3. آسان كننده مرگ است. امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند: كسي كه دوست دارد خداي متعال سختيهاي مرگ را بر او آسان سازد نسبت به خويشاوندان و نزديكان و پدر و مادر نيكوكار باشد و قطع رحم نكند.(5)
4. قطع رحم باعث محروميت از بوي بهشت مي شود.
رسول گرامي اسلام-صلي الله عليه وآله- فرمودند: جبرئيل به من خبر داد كه بوي بهشت از مسافت يك هزار ساله به مشام مي رسد، ولي چند گروه از بوي بهشت محرومند: 1. عاق والدين. 2. كسي كه قطع رحم كند و پيوند و ارتباطش را با خويشاوندان نزديك قطع كند.(6)
5. صله رحم زمينه آموزش آداب و دستورات اسلامي به ديگر اعضاي خانواده را فراهم مي كند.
ج. جايگاه والدين در اسلامپدر و مادر جايگاهي بس رفيع در اسلام دارند و در قرآن كريم و روايات معصومين ـ عليهم السلام ـ سفارش زيادي دربارة آنان شده است. و تحت هيچ شرايطي اجازه داده نشده تا از آنان قطع رابطه كنند. در روايتي آمده است كه شخصي از امام صادق ـ عليه السلام ـ سئوال كردند كه چه عملي در ميان اعمال از بهترين اعمال است. حضرت در جواب فرمودند: نماز در اول وقت آن، نيكي به پدر و مادر، جهاد در راه خدا.(7)
و در روايت ديگري حضرت پيامبر ـ صلي الله عَليهِ وَ اله و سَلَم ـ فرمودند: نگاه كردن به چهرة علي ـ عليه السلام ـ و نگاه رحمت آميز به پدر و مادر عبادت محسوب مي شود.(8)
از نظر اخلاقي و ديني شما حق نداريد با والدين خود قطع رابطه كنيد. بلكه بايد سعي كنيد مشكل موجود را با درايت و حوصله حل كنيد. و سعي كنيد با محبت و با انجام وظايف فرزندي، رابطة خود را با آنان صميمي نمائيد. اگر وظايف فرزندي انجام گيرد و با نهايت خشوع و خضوع و محبت با آنها برخورد شود، يقيناً جواب مي گيريد. خلاصه اينكه با توجه به عظمت والدين و با توجه به اهميت صلة رحم:
1. نبايد هيچ كاري كه موجب نارضايتي آنها شود انجام دهيد مگر خواست آنها مخالف دستورات الهي باشد.
2. بايد نهايت تلاش در برقراري ارتباط و به دست آوردن دل آنها انجام گيرد.
3- علل ايجادمشكل وناراحتي رابررسي كنيد.اگرعلت مشكلات، شماهستيد،بايدباهمت بالا وباقصدقربت رفتارخودرااصلاح نماييد.ولي اگرعلت ناراحتي، رفتارهاي نادرست آنهااست، شما بايدباصبروبزرگواري باآنها برخوردنماييدوتحت هيچ شرايطي سخن درشت نگوييد وبي احترامي به آنها روا مداريد. چراكه خداوندمتعال مي فرمايد: “و خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد و چنانچه هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده شوند كه موجب رنج و زحمت شما باشند زنهار كلمه اي كه رنجيده خاطر شوند مگوييد و كمترين آزار به آنها مرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن گوييد.”(9)
4. اگر حضور شما حتي در صورت رعايت نكات بالا باعث رنجش آنها مي شود، مي توانيد ارتباط مستقيم خود را كمتر كنيد. و صله رحم را با ديدار هاي كوتاه مدت، تماس تلفني، پيغام سلام و دعا و دادن هديه انجام دهيد.

پاورقی:

1. مفردات راغب، ص 91.
2. نراقي، جامع السعادت، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1383 هـ ق، ج2، ص256.
3. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج2، ص 152، باب صلة رحم، ح16.
4. آمدي، غرر الحكم، تهران، 1337، ص 430.
5. صدوق، سفينة البحار، ج2، ص 553.
6. صدوق، معاني الاخبار، دفتر انتشارات اسلامي، 1361، ص330.
7. اصول كافي، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت، بيتا، ج1، ص 158،
8. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403 هـ ق، ج38،‌ ص196.
9. اسراء،23.
منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.