بنده عاشق دختري شدم كه مادرش بدنام است؟

بنده عاشق دختري شدم كه مادرش بدنام است. همه او را با لقب بسيار بد مي شناسند. ولي آنچه كه من از دخترش ديدم كاملا متفاوت است. دختريست با حيا،‌ مومن،‌ با حجاب و كلي خصوصيات پسنديدة ديگر. خانوادة ما نيز يك خانوادة كاملاً مذهبي است. پدر خود بنده مداح اهل بيت هستند. من وقتي، كه در خانه مطرح كردم كه موضوع از چه قرار است شديدا مخالفت كردند كه ما آبرو داريم يا گفتند كه دختر هم راه مادرش را مي رود و از اين حرفها لطفاً مرا راهنمائي كنيد.

پاسخ:

در پاسخ به اين سوال ابتدا با طرح چند پرسش مطلب را آغاز مي كنم ـ آيا تاكنون از خود پرسيده ايد كه چرا ازدواج ها و پيوند ها (البته برخي از آنها) به جدايي مي انجامد؟
ـ آيا تاكنون انديشه ايد كه چرا پيوند هاي عاشقانه بعضاً بعد از ازدواج گسسته مي شود؟
ـ آيا تاكنون از خود پرسيده ايد كه چرا بعضي از زوجها با يكديگر همدلي و همفكري دارند و برخي ندارند؟
يكي از اساسي ترين پاسخها به اين سوال و سوالاتي از اين قبيل اين است كه دختران و پسران جوان در آستانة ازدواج در معيارهاي واقعي و به دنبال آن، تحقيق و شناخت در امر انتخاب همسر به طور مناسب تامل نكرده اند. بدون ترديد، ازدواج بزرگترين و مهمترين حادثة زندگي هر انساني است كه موفقيت يا شكست در آن براي هر يك از زوجين سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراين بر هر دختر و پسري لازم است كه قبل از ازدواج، در مورد انتخاب همسر اطلاعات كافي را كسب كرده، سپس اقدام نمايند. اما متاسفانه عدة زيادي بدون تجربه و كسب اطلاعات لازم به چنين امر مهم و سرنوشت سازي اقدام مي نمايند.
در حاليكه نه از شرايط و صفات نيك يك همسر خوب آگاهي دارند و نه راه كشف آن را مي دانند نه از نقاط ضعف و صفات بد همسر خبر دارند، نه راه كشف و اجتناب از آنها را مي داند.
«چه بسا صفتي را از شرايط بسيار مهم و ضروري مي پندارند و براي نيل به آن جديت مي نمايند در صورتي كه آن صفت اصلاً از مزاياي ضروري يك همسر نيست و چه بسا امر بسيار مهمي كه بايد جزو شرايط قرار گيرد در اثر غفلت آن را از شرايط و مزايا محسوب نمي دارند. هنگامي خبردار مي شوند كه كار از كار گذشته و چاره اي ندارند.»(1)
در آستانة‌ ازدواج لازم است قبل از اقدام به اصل ازدواج به مقدمات ازدواج، كه به طور خلاصه در ذيل بيان مي شود، توجه نمائيد.
1. هدف شما از ازدواج چيست؟ در اين زمينه بايد توجه داشت اهدافي كه برخاسته از احساس و عشقهاي زودگذر و بدور از تعقل مي باشد مدنظر نباشند بلكه بايد اهدافي والا و بلند مرتبه در انتخاب همسر داشته باشيم.
2. داشتن ملاك ها و معيارهاي واقعي در انتخاب همسر،‌ همچون
الف ـ اصالت خانوادگياصالت خانوادگي كه (اصل واقع بيني) معياري بسيار اساسي براي انتخاب همسر اعم از زن و مرد مي باشد يعني بعضي خانواده ها ذاتاً شريف و بزرگوار و آبرومند هستند (همچون خانوادة‌ شما) و بعضي از خانواده ها پست و فرومايه و بي آبرو هستند گرچه ثروتمند و داراي مقام باشند، همسري كه در خانواده شريف تربيت شده باشد غالبا شريف و بزرگوار خواهد بود و رفتار خانواده هاي شريف نسبت به عروس و دامادشان بهتر و مؤدبتر از خانواده هاي پست مي باشد. انسان ناچار است با خانوادة همسرش رفت و آمد داشته باشد اگر آبرومند و شريف باشند از حيثيت و آبروي آنها استفاده خواهد كرد و اگر بي آبرو باشند از معاشرت با آنها در عذاب خواهد بود. حضرت امام صادق ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه مي فرمايد: «در خانواد‌ة‌ شايسته و پاكدامن ازدواج كنيد زيرا ريشه در آن پنهان است.»(2) همانطور كه در نامه آمده مادر دختر مشهور به بدنامي مي باشد كه در اين زمينه تذكر چند نكته ضروري است:
1. بدنامي مادر در جامعه اطراف خويش، قطعا در زندگي آيندة شما نيز تاثير خواهد گذاشت چرا كه مردم و يا حتي خانوادة خود شما در آينده ممكن است به خاطر كوچكترين ناراحتي به همسر شما سركوفت بزنند (به خاطر مادرش) چه بسا شما هم در آينده ممكن است نسبت به همسرتان چنين برخوردهايي را داشته باشيد و خود آن باعث پايين آمدن عزت نفس همسر و مشكلات ديگر خواهد شد. همچنين ممكن است شما بتوانيد با كنايه هاي مردم بسازيد اما اين كار قطعا بر تربيت و معاشرت هاي فرزندان شما اثر مي گذارد.
2. معمولا فرزنداني كه در چنين خانواده هايي رشد كرده اند بي تاثير از والدين نمي باشند چرا كه زيردست آنها تربيت شده اند. (البته استثنائاتي هم وجود دارد.) آيا مطمئن هستيد با چند برخورد سطحي توانسته ايد به عمق شخصيت او آشنا شويد. توجه داشته باشيد كه برخي از رگه هاي شخصيت، در موقعيت هاي خاص ظاهر مي شود.
3. شما متوجه هستيد كه اين دختر خانم تنها كسي نيست كه مي توانيد او را انتخاب كنيد، اشخاص ديگري در اطراف شما هستند كه ويژگي هاي او را دارند ولي اين مشكل خانوادگي را ندارند و شايد ويژگي هاي برتري هم داشته باشند و عقل حكم مي كند كه در اين ميان بهترين را انتخاب نمود. تا از حمايت خانوادة شما نيز برخوردار باشد و زندگي اي سرشار از تفاهم و سازگاري داشته باشيد.
4. معمولا كساني كه قبل از تحقيقات و معيار سنجي، نسبت به همسر آينده به صرف ديدن او، عاشق مي شوند، اين گونه عشقها برخاسته از احساسات بوده سبب مي شود كه انسان واقع بينانه عمل نكند و عيوب طرف را نبيند و يا مهم نشمارد، اما وقتي ازدواج كردند و آتش عشق فرو نشست عيبها واضح و پديدار مي شوند و خداي نكرده موجب از هم گسسته شدن بنيان خانواده مي شود.
ب ـ ايمان و دينداريپايبندي به اصول اسلام، يكي از عوامل خوشبختي خانواده هاست. پسر و دختري كه ديندار باشند از انجام بسياري از اعمال خلاف خودداري مي كنند. به همين خاطر وقتي از پيشوايان ديني سوال مي شود كه با چه گروهي بايد ازدواج كرد در پاسخ مي فرمودند: «عليك بذوات الدين، بر تو باد ازدواج با فرد متدين»(3)
ج ـ رعايت اصول كفويت و همتاييانسان بايد همسري را انتخاب كند كه با او در ابعاد سني، جسمي، روحي، رواني، مذهبي، علمي، مادي، فرهنگي و طبقة اجتماعي به يكديگر نزديك باشند، همانطور كه شما در نامه تان آورده ايد خانوادة‌ شما از جهت وِجهة‌ فرهنگي و طبقة‌ اجتماعي از موقعيت خوبي برخوردارند ولي خانوادة‌ دختر در اين زمينه هم شأن شما نيستند. هر چه اين تناسب بيشتر باشد سازگاري و تفاهم در زندگي مشترك بيشتر خواهد بود و فرزندان حاصل از آن زمينة رشد بيشتري پيدا خواهند كرد.
با توجه به مطالب گفته شده توصية‌ ما اين است همسري را انتخاب كنيد كه اين مشكل را نداشته باشد. اگر چه ممكن است دختر واجد صفاتي كه نوشته ايد باشد اما مسائل جانبي (نگرش خانواده شما به آنها، تربيت فرزندان، ديد مردم به شما، دخالت هاي بعدي خانوادة شما و مادر اين دختر و... ) زندگي آينده شما را تهديد مي كند.

پاورقی:

1. اميني، ابراهيم، انتخاب همسر، انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان، چاپ سوم، 1371، ص 11.
2. مكارم الاخلاق، ص 226.
3. استادان طرح جامع آموزش خانواده، جوانان و تشكيل خانواده، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، 1378، ص 85.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه جدید

.