با اين وضعيت سني در صورت ازدواج مي توانيم زندگي خوبي داشته باشيم؟

دختري هستم 22 ساله كه 8 ماه از پسر دائي ام بزرگتر و چند سالي است كه به هم علاقه مند هستيم آيا با اين وضعيت سني در صورت ازدواج مي توانيم زندگي خوبي داشته باشيم؟

پاسخ:

لزوم بزرگتر بودن پسر از دختر به نحوي نيست كه در هيچ صورت نتوان خلاف آن را انجام داد بلكه تجربه نشان داده كه هر قدر تناسب سني بيشتر باشد, زن و مرد بهتر مي توانند با هم زندگي كنند و مشكلاتشان كمتر خواهد بود و بهترين حالت اين است كه مرد چند سالي از زن بزرگتر باشد و اين به خاطر اختلافات زنان و مردان از جهات جسمي، تمايلات جنسي، دوران رشد و بلوغ و مسائل روحي، رواني است كه علم روانشاسي هم بر آن صحه نهاده است. اما در مورد استثناء اگر طرف مقابل شما تمام ويژگي هاي مناسب يك همسر را در حد قابل قبولي دارا باشد و فقط عدم تناسب در سن آن هم در حد يك سال بزرگتر بودن دختر باشد اين موضوع قابل چشم پوشي است و ان شاء الله مشكل ساز نخواهد بود. نتيجه اين كه شما اولاً موضوع را با والدين خود در ميان گذاشته و از راهنمايي هاي ارزندة آنها بهره بجوئيد و ثانياً شرايط و پيش بيني كننده هاي ازدواج موفق را در كار خود بررسي كنيد.

افزودن دیدگاه جدید

.