تناسب فرهنگي بين دختر و پسر در ازدواج چه اندازه مهم است؟

تفاوت در زمينه هاي فرهنگي بر اساس تحقيقات(1) در ايران يكي از مهمترين عوامل زمينه ساز در طلاق ها مي باشد. ارزشهاي فردي و اجتماعي، آداب و رسوم، رفتار و سلوك و حتي آداب لباس پوشيدن و غذا خوردن زن و مرد مي تواند زمينه هاي همدلي بيشتر را بين آن دو پديد آورد. به همين جهت به ويژه در كشور گستردة ما كه در قالب يك فرهنگ و جامعه واحد، از خرده فرهنگهاي متعدد (ترك، كرد، عرب و لر و...) برخوردار است، توجه به اين امر در مجموعة ملاكهاي ازدواج اهميت خاصي دارد و همانطور كه اشاره شد تفاوت در آنها زمينه ساز اختلاف ها است.(2) چنانكه ما خود شاهد بسياري از اين مشاجرات و اختلافهاي ميان زن و شوهر هستيم. هر يك از زوجين مدعي هستند «همسرم به آداب و رسوم احترام نمي گذارد و يا در تربيت فرزندانمان مي خواهد طبق رسوم خود رفتار كند «يا» چيزهايي براي او اهميت دارد كه براي من هيچ اهميتي ندارد و همينطور هيچ ارزشي براي عقايد و رسوم ما قايل نيست و ... .

جهت روشن شدن اهميت مسأله، موضوع در قالب يك مثال توضيح داده مي شود گاهي احتمال وقوع يك امر بالاست ولي مسأله چندان پرخطر نيست «فرض كنيد به شما بگويند اگر از اين محله بگذري به احتمال 99% درصد خيس خواهي شد، اين مسأله چندان اهميتي ندارد اما در مقابل اگر بگويند اگر از اين محله بخواهي عبور كني باحتمال 5% كشته خواهي شد آيا باز هم مرتكب آن مي شويد؟ يا وقتي پزشكان بيان مي دارند احتمال ابتلاء به اختلالهاي ژنتيكي در ميان خويشاوندان كمتر از ده درصد است آيا با تأمل بيشتر به سوي آن نمي رويم؟ حال فرض كنيد متخصصان جامعه مي گويند احتمال منجر به طلاق شدن در صورت وجود تفاوتهاي فرهنگي بالاست در آن صورت پاسخ شما به اين گفته آنان چه خواهد بود؟ دست كم بررسي بيشتر، انتظار مي رود.
بنابراين اگر با خانواده اي مواجه هستيد كه از نظر فرهنگي يا قوميت با شما متفاوت هستند و والدين شما با اين ازدواج موافق نيستند تحقيق بيشتر را مدنظر قرار دهيد. در اين راستا مي توانيد از كساني كه حرفشان در والدين شما تأثير دارد استفاده كنيد و آنها را «واسطه» قرار دهيد و نظرات خود را به آنها انتقال دهيد.
توجه داشته باشيد اشكال تراشي هاي بزرگترها در اين باره، از سر دلسوزي است. اگر چه اين اشكال تراشي ها مي تواند بهانه ها، خواسته ها و نظراتي باشد كه خلاف شرع و عقل است و نه نظرات صحيح عاقلانه و دلسوزانه، اما بعيد بنظر مي رسد آنها ازدواج با كسي از غير قوميت و فرهنگ خانوادگي خودشان را به اصطلاح «عيب و زشت» بدانند و احتمالاً منظورشان همان «عدم سنخيت فرهنگي» است.

پاورقی:

1. نوابي نژاد، شكوه، مشاوره و ازدواج و خانواده درماني، تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، 1380، ص 16.
2. همان، ص 18.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه جدید

.