مبلغ حمایت معیشتی دهم و یارانه بیستم هر ماه پرداخت می‌شود!

مبلغ حمایت معیشتی دهم و یارانه بیستم هر ماه پرداخت می‌شود!

👤رئیس سازمان برنامه و بودجه:
از این به بعد روز دهم هر ماه مبلغ حمایت معیشتی دولت و روز بیستم هر ماه یارانه نقدی خانوارها و قبل از سی‌ام هر ماه نیز حقوق کارکنان دولت را پرداخت می‌کنیم

💰یارانه نقدی آذر به جای بیست و ششم،۶ روز زودتر و۲۰ آذر به حساب خانوارها واریز خواهد شد.