اگزمای پوستی و راه رهایی از آن چیست؟

0

بيماری اگزما یکی از بيماريهای شايع پوست می باشد بطوری كه درصد بالايی از بيماران كلينيكهای تخصصی پوست را بيماران مبتلا به اين بيماری تشكيل ميدهند
اگزمای دست خانمهای خانه دار يكی ازانواع اگزمای تحريكی می باشد كه بسيار شايع است.بطور كلی اگزما را به دودسته ميتوان تقسيم كرد يكی نوع تحريكی وديگری نوع آلرژيک
درنوع تحريكی هر ماده محركی ميتواند باعث تشديد بيماری شود اما درنوع آلرژيک ماده خاصی باعث ايجاد وتشديد بيماری ميباشد وسيستم ايمنی بدن نيز درايجاد بيماری دخالت دارد. مثال نوع الرژيک حساسيت به نيكل است كه در دختران نوجوان وجوان شايعتربوده ودر ناحيه مچ دست و نرمه گوش بيشتر رخ می دهد.اگزمای تحريكی حتی به مواد غيرمحرو هم می تواند حساس بوده وتماس با يك شوينده معمولی نيز ميتواند باعث تشديد بيماری شود.شكل ظاهری ضايعات اگزمايی بسته به حاد ومزمن بودن بيماری متفاوت است.درنوع حاد بيماری ضايعات تاولی ريز خارش دار ومترشحه رخ داده ودرنوع مزمن پوست خشك بوده
وضخامت آن افزايش يافته وتركهای پوستی ايجاد شده وخارش نيز بشدت وجود دارد
اصل اساسی در بيماری اگزما پرهيز از تماس با مواد محرک در اگزمای تحريكی وپرهيز ازتماس با ماده آلرژن در اگزمای تماسی آلرژيک است.
تستهای خاصی ميتواند به ما كمک كند تا ماده آلرژن رابشناسيم واز آن پرهيز كنيم.در مورد درمان نيز استفاده از مواد خشك كننده پوست درانواع مترشحه و داروهای نرم كننده در نوع خشک بيماری همراه با استروييد های موضعی ميتواند كمك كننده باشد.
درمورد اگزمای دست خانمهای خانه دار استفاه از دستكش نخی مناسب دركارهای خشك منزل واستفاده از دستكش نايلونی برروی دستكش نخی دركارهای مرطوب مثل ظرفشويی و رختشويی لازم وضروری است.مواد شوينده دست نيز بايد به گونه ای انتخاب شود كه كمترين تحريک را داشته باشند.البته گاهی حتی تماس با آب ميتواند بيماری اگزمای تحريكی دست راتشديد كند كه دراين گونه
موارد بايد شستشوی دست به حداقل ممكن‌ برسد وهربار پس از شستشو ازنرم كننده های قوی پوست مثل وازلين و اوسرين استفاده شود
البته اگزما انواع ديگری نيز دارد مثل اگزمای سكه ای ، اگزما به علت تجمع خون درساق پا،اگزمای كراكل و….. كه كمتر ازانواع گفته شده شايع بوده ودرمان آنها نيز ازهمان اصول كلی درمان اگزماها پيروی ميكند

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.