اعتراض جالب به افزایش نرخ کرایه ها در شهرستان رومشکان + عکس

اعتراض جالب به افزایش نرخ کرایه ها در شهرستان رومشکان + عکس

برخی شهروندان رومشکان در استان لرستان در اعتراض به افزایش خودسرانه نرخ تاکسی‌ها اقدام به مسافرکشی رایگان کردند

یکی از شهروندان رومشکانی چند تصویر از خودروهای شخصی منتشر کرد که به صورت رایگان اقدام به جابجایی مسافران در راستای تعدیل کرایه‌ها و جلوگیری از افزایش خودسرانه مبلغ کرایه توسط رانندگان در سطح شهرستان رومشکان نموده اند.