خبر خوش حاتمی برای افزایش حقوق وزارت دفاعی ها

خبر خوش حاتمی برای افزایش حقوق وزارت دفاعی ها

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:
دغدغه‌ها در حوزه بودجه جاری در سال ۹۹ و حقوق و مزایا توسط دولت به‌طور کامل حل شده و ۲۵ درصد افزایش یافته که ۱۵ درصد مربوط به حقوق و مزایا است.
با توجه به اینکه کشوری هستیم که امر دفاع در آن شناخته شده است و مسئولان و ملت ما به اهمیت بودجه دفاعی واقف هستند با مسئله جدی روبه‌رو نیستیم.
امسال دولت پیشنهادات خود در را برابر قانون برای حوزه بنیه دفاعی داده است، طبق قانون، ۵ درصد بودجه عمومی باید برای بنیه دفاعی اختصاص دهیم، با توجه به پیشنهاد دولت این امر محقق شده است.