حضور سردار سلیمانی در محل دفن صدام

حضور سردار سلیمانی در محل دفن صدام

به مناسبت سالمرگ صدام، حساب توییتر سردار سلیمانی تصویری از حضور ایشان در محل دفن صدام منتشر کرد.