فیلمی دیده نشده از رهبر انقلاب

فیلمی دیده نشده از رهبر انقلاب

فیلمی دیده نشده ازپیش بینی رهبر انقلاب در مورد آینده کشور در نزدیک به ۳۰ سال پیش
+کشوری که حمله کردن به اوحمله کننده را پشیمان خواهدکرد
+جالبه سردار سلیمانی هم درکنار حضرت آقا ایستادند