تصاویر مقابله مردم چین در برابر ویروس کرونا

تصاویر مقابله مردم چین در برابر ویروس کرونا

از جمله تصاویری که در فضای مجازی و در مقابله با ویروس کرونا منتشر شده است. گاهی این تصاویر واقعا ترسناک هستند
استفاده از بطری پلاستیکی به جای ماسک برای مقابله با ویروس کرونا در فرودگاه بین‌المللی پکن بخاطر کمبود ماسک